ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Preus, A., «Citizenship and Participation in Government in Classical Greek Political Thought » , Σκέψις - Skepsis, 16, 1 (2005), σσ. 150-163

2. Preus, A., « Ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ τὴ δουλεία: πρόσφατες ἑρμηνεῖες», στό: Ἀριστοτέλης. Ὀντολογία - Γνωσιοθεωρία - Ἠθική - Πολιτικὴ Φιλοσοφία, Ἀθήνα, Πιτσιλὸς, 1996, σσ. 231-253

3. Preus, A., «Animal and human souls in the peripatetic school » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 67-99

4. Preus, A., «Michael of Ephesus on Aristotle “IA” and “MA”», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 21-30