ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἕνα μάθημα Φιλοσοφίας “Περὶ Χρόνου”. (Κεφαλληνία ante 1739) » , Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Α΄ (2007), σσ. 79-104

2. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Χατζόγλου - Μπαλτᾶ Ἑλένη Σωτ., «Γεράσιμος Β' Παλλαδᾶς, Πατριάρχης Ἀλεξάνδρειας († 1625-30-1714). Ὁ Βίος καὶ τὸ συγγραφικὸν του ἔργο», Ἀθῆναι, Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὡφελίμων βιβλίων, 2006, σ. 478 » , Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Α΄ (2007), σσ. 197-210

3. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Οἱ “Ἐπιστολιμαῖες Πραγματεῖες” τοῦ Νικόλαου Παπαδόπουλου Κομνηνοῦ πρὸς τὸν Χρύσανθο Νοταρᾶ. Ἀπαντήσεις τοῦ διδασκάλου στὶς ἀπορίες τοῦ μαθητῆ. Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας (1698-1700), Ἀθήνα, Ε. Ε. Σ. Μ. Ν. Ε. Δ., 2003, 251 σ.

4. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Ἱστορικῆς ἔρευνας ἀποτελέσματα . Μαρτυρίες γιὰ τὴ νεοελληνικὴ παιδεία καὶ ἱστορικὰ μελετήματα (16ος-19ος αἰ), Ἀθήνα, 2002, 620 σ.

5. Δαμοδός, Βικέντιος, Συνταγμάτιον τῆς Μεταφυσικῆς, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων-Τομέας Φιλοσοφίας, 2002, 132 σ.

6. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Οἱ “Ἐπιστολιμαῖες πραγματεῖες” τοῦ Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνοῦ πρὸς τὸν μαθητή του Χρύσανθο Νοταρᾶ » , Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια, 4 (1999-2000), σσ. 175-242

7. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Μαρτυρίες γιὰ τὴ βιβλιοθήκη Γκίλφορντ. Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Γκίλφορντ τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας. Ἀνέκδοτη ἀλληλογραφία καὶ ἄλλα σχετικὰ ἔγγραφα (Ἰούνιος 1827-Ἰούλιος 1830), Ἀθήνα, Ἑλλην, 1999, 141 σ.

8. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., “Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἰδέες”. Μετάφρ., (ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ) Στέλλα Νικολούδη. Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1996, 654 σ. » , Ἑλληνικά, 48, 2 (1998), σσ. 398-404

9. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Ἐργογραφία 1700 - 1754, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1998, 629 σ.

10. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἕνας πρόλογος τοῦ Σαμουὴλ Γεωργιάδη (1787) » , Ὁ Ἐρανιστής, 21 (1997), σσ. 72-94

11. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης καὶ τὰ “Τετράδια” » , Ἑλληνικά, 45 (1995), σσ. 111-127

12. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἡ Βιβλιοθήκη Guilford στὴν Κέρκυρα (1824-1830) » , Ὁ Ἐρανιστής, 20 (1995), σσ. 97-162

13. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Τὰ καταστατικὰ τοῦ Σωματείου (Nazione) τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας (17ος-18ος αἰ), Ἀθήνα, Γενικὴ Γραμματεία Νέας Γενιᾶς, 1995, 212 σ.

14. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Στεφανῆς Ι. Ε. - Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη Νίκη (ἐπιμ), “Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ ἐπιστολές. Κριτικὴ ἔκδοση”, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Περίοδος Β΄. Τεῦχος Τμήματος Φιλολογίας . Παράρτημα ἀριθμ. 1, Θεσσαλονίκη, 1992, 552 σ.» , Ἑλληνικά, 44, 2 (1994), σσ. 510-513

15. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Κατσιαρδῆ-Hering, Ὄλγα, Κόλια-Δερμιτζάκη, Ἀθηνᾶ, Μανιάτη-Κοκκίνη, Τριανταφυλλίτσα, Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια. Περιοδικὸ τῆς ἑταιρείας ἔρευνας τῶν σχέσεων τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴ Δύση, Ἀθήνα, 1993-

16. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ὁ Νικόδημος Καροῦσος καὶ ἡ “Ρητορικὴ” τοῦ Βικέντιου Δαμοδοῦ » , Δελτίον Ἑραλδικῆς καὶ Γενεαλογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος, 8 (1992), σσ. 200-205

17. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Στοιχεῖα γιὰ τὴν οἰκογένεια τῶν Δαμοδῶν στὰ Χαβριάτα τῆς Κεφαλονιᾶς (18ος αἰώνας)», στό: Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου, Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Τόμος Α', Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 1991, σσ. 443-511

18. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Γκίλφορντ μὲ τὸν Κάλβο καὶ τὸ Σολωμό » , Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, 2 (1986), σσ. 188-205

19. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Χειρόγραφα ἔργων τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ στὴν Κύπρο», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Κυπριολογικοῦ Συνεδρίου, Διεθνὲς Κυπριολογικὸ Συνέδριο, Λευκωσία, 1985, σσ. 425-429

20. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Ἐργογραφία (1700 - 1752), Ἀθήνα, 1982, XXII+395 σ.

21. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἀντώνιο Κατήφορο καὶ τὸν Φραγκίσκο Μηνιάτη » , Κερκυραϊκὰ Χρονικά, 26 (1982), σσ. 297-310

22. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἡ διδασκαλία τῆς ἀριστοτελικῆς “Λογικῆς” ἀπὸ τὸν Βικέντιο Δαμοδὸ (1700-1752)», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 420-426

23. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀνέκδοτα κείμενα Θεοφάνους Ἐλεαβούλκου καὶ Ἑρμοδώρου Ληστάρχου», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Διεθνὲς Συνέδριο Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Πάτραι, 1981-1982, σσ. 24-43

24. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, « Ὁ κώδικας τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 2309 καὶ τὸ περιεχόμενό του», στό: Ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1978, σσ. 53-60

25. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἡ “Σύντομος ἰδέα τῆς λογικῆς κατὰ τὴν μέθοδον τῶν νεωτέρων” τοῦ Βικεντίου Δαμοδοῦ » , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 64-85

26. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἀναφορὰ Ἑλλήνων τῆς Βενετίας στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Καλλίνικο Β΄ γιὰ τὸ Μελέτιο Τυπάλδο (1700) » , Δευκαλίων, 21 (1978), σσ. 98-106

27. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Παρατηρήσεις στὰ χειρόγραφα τῶν ἔργων τοῦ Γερασίμου Βλάχου » , Ἑλληνικά, 28 (1975), σσ. 375-393

28. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Τατάκης Β. Ν., “Γεράσιμος Βλάχος ὁ Κρὴς (1605/7-1658)”, Βενετία, (Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν σπουδῶν, ἀρ. 5), 1973 » , Ἑλληνικά, 28 (1975), σσ. 460-467

29. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Μαντουβάλου Μαρία ,“Ἄγνωστος ἐπιτάφιος εἰς Κωνσταντῖνον Βαρδαλάχον”. Κείμενα καὶ μελέται νεοελληνικῆς φιλολογίας, ἀρ. 69, Ἀθῆναι, 1970, 13 σ. » , Ἑλληνικά, 26 (1973), σσ. 173-174

30. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Μαντουβάλου Μαρία , “Ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδαλάχος καὶ τὰ ἀνέκδοτα σχόλιά του στὸν Γρηγόριο τὸ Θεολόγο”, Ἀθῆναι, 1971, 18 σ. » , Ἑλληνικά, 26 (1973), σσ. 173-174

31. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ζαχαρόπουλος Νικόλαος Γρ., “Δωρόθεος Βουλησμᾶς, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνεκδότων αὐτοῦ ἐπιστολῶν” » , Ἑλληνικά, 24 (1971), σσ. 201-203

32. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Χρήστου Παναγιώτης K., “Ἡσυχαστικαὶ ἀναζητήσεις εἰς τὰ Ἰωάννινα περὶ τὸ 1700”, Κληρονομία 1 (1969) , σ. 337 » , Ἑλληνικά, 24 (1971), σσ. 495-496

33. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Ἡ φιλοσοφικὴ καὶ ἡ δογματικὴ πραγματεία τοῦ Κωδ. 116 της Μονῆς Δοχειαρίου » , Ἑλληνικά, 23 (1970), σσ. 320-330

34. Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική, «Πολυδούρη Μαρία » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 13 (1954), σσ. 617-624