ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Guitton, Jean, «Ὑποθῆκες γιὰ μιὰ καινούργια τέχνη τοῦ σκέπτεσθαι » , Εὐθύνη, 236 (1991), σσ. 429-430

2. Guitton, Jean, «Σκέψεις γύρω ἀπὸ τοὺς κινδύνους τῆς διαλεκτικῆς » , Εὐθύνη, 206 (1989), σσ. 68-69

3. Guitton, Jean, «Ἡ σύγκρουση σάρκας καὶ πνεύματος » , Εὐθύνη, 31 (1974), σσ. 308-310