ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gil, Adolfo Porcar, «Κρίσεις περὶ τῆς μεθόδου ἠθικῆς ἀγωγῆς » , Προμηθεύς, 1-2 (1957), σσ. 40-41

2. Gil, Adolfo Porcar, «Τὸ λυκόφως καὶ ἡ χαραυγὴ τοῦ ἀνθρώπου » , Προμηθεύς, 1-2 (1957), σσ. 1-11

3. Gil, Adolfo Porcar, «Ἡ ἐπικαιρότης τοῦ Πυθαγόρου » , Προμηθεύς, 1 (1956), σσ. 7-10

4. Gil, Adolfo Porcar, «Ὁ Ἰβηρικὸς Πυθαγορισμὸς εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς χριστιανικῆς χρονολογίας » , Προμηθεύς, 4 (1956), σσ. 2-6