ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ., Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., Στεφανίδης, Μάνος, Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ., Μουζέλης, Νίκος, Δημητράκος, Δημήτριος Π., Μακρυδημήτρης, Ἀντώνης, Μανιτάκης, Ἀντώνης, Λοϊζίδη, Νίκη, Γιατρομανωλάκης, Γιώργης, Παύλου, Σάββας, Σπηλιωτόπουλος, Ἐπαμεινώνδας Π., Ρουσόπουλος, Θόδωρος, Καστανίδης, Χάρης, Κωνσταντόπουλος, Νίκος, Χουρμουζιάδης, Γιῶργος, Παπακώστας, Γιάννης, Ἀντωνοπούλου, Μαρία, Σπουρδαλάκης, Μιχάλης, Ξυδάκης, Νίκος, Σεβαστάκης, Νικόλας, Κορομηλᾶ, Μαριάννα, Γουλιάμος, Κώστας, Κασιμάτη, Μαριλένα Ζ., Πρακτικὰ Συνεδρίου , Παράδοση καὶ ἐκσυγχρονισμὸς στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα, 20-22/01/2006, Ἀθήνα, Ταξιδευτής, 2006, 288 σ.

2. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Ἡ πόλωση ἐκσυγχρονισμοῦ - φουνταμενταλισμοῦ καὶ ὁ μεταμοντέρνος μηδενισμός», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Παράδοση καὶ ἐκσυγχρονισμὸς στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα, Ἀθήνα, 2006, σσ. 107-112

3. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Γιανναρᾶς Χρῆστος, “Τὸ ρητὸ καὶ τὸ ἄρρητο”. Ἐκδ., Ἴκαρος», Ἡ Καθημερινή, 04/06/2000, σ. 59

4. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Ἡ κριτικὴ στὸν Διαφωτισμό » , Ἄρδην, 27 (2000), σσ. 50-53

5. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα στὴ μεταμοντέρνα ἐποχή » , Ἄβατον (1999), σσ. 52-53

6. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Τὸ ἰδεολόγημα τῆς ἐξατομίκευσης . Ἀπάντηση στὸν Στέλιο Ράμφο» , Ἄρδην, 19-20 (1999), σσ. 68-72

7. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Γιανναρᾶς Χρῆστος, “Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαιώματος”, Ἀθήνα. Ἐκδ., “Δόμος”, 1998, 261 σ.», Ἡ Καθημερινή, 16/06/1998, σ. 10

8. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Ἡ ἀνθρωπολογικὴ βάση τῆς νεωτερικῆς κρίσης . Κατὰ τὸν Κ. Παπαϊωάννου» , Ἄρδην, 3 (1996), σσ. 68-69

9. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., «Ἑλληνότροπος πολιτική», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 25/08/1996, σ. 33

10. Ζιάκας, Θεόδωρος Ι., Ἡ ἔκλειψη τοῦ ὑποκειμένου, Ἀθήνα, Δόμος, 1996, 267 σ.