ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Galeffi, Romano, «Scepticisme et fidéisme: une perspective transcendentale», στό: Πρακτικὰ Β' Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας καὶ Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας, Σκεπτικισμός: Διεπιστημονικὲς προσεγγίσεις / Scepticism: Inter-disciplinary Approaches, Ζαχάρω-Ἀρχαία Ὀλυμπία, 1990, σσ. 199-205

2. Galeffi, Romano, «Considerazioni estetico - critique sull' arte di Effie Michelis » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 25-26 (1986-1987), σσ. 15-25

3. Galeffi, Romano, «Réflections sur la métaphysique et l' axiologie de l' œuvre d' art » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 119-123

4. Galeffi, Romano, «A propos de l' crise de l' esthétique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 16-17 (1978-1979), σσ. 17-20

5. Galeffi, Romano, «L' œuvre d' art comme création; La création comme œuvre d' art » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 96-99

6. Galeffi, Romano, «Arte e sesso » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 15-16 (1976-1977), σσ. 25-33

7. Galeffi, Romano, « La teoria architetturale de Panayotis A. Michelis», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 457-477

8. Galeffi, Romano, «Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ θεωρία τοῦ Παναγιώτη Α. Μιχελῆ » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 9-10 (1970-71), σσ. 1-21