ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Guzzo, Augusto, «Les mondes et le monde » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 94-97

2. Guzzo, Augusto, « Itinerario estetico», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 288-312

3. Guzzo, Augusto, «Συνέχιση καὶ διαιώνιση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 121-168

4. Guzzo, Augusto, «Forma di forma » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 2 (1963), σσ. 32-43

5. Guzzo, Augusto, «Logos, dialogue, dialectique et le divin Ulysse», στό: Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου, Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 84-94