ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Pascal, Blaise, Σκέψεις (Pensées), Ἀθήνα, Ἀναγνωστίδης, χ. χ., 287 σ.

2. Pascal, Blaise, «Τὰ θεμέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ » , Εὐθύνη, 347 (2000), σσ. 545-546

3. Pascal, Blaise, Λόγοι γιὰ τὰ πάθη τοῦ ἔρωτα, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1995, 63 σ.

4. Pascal, Blaise, Στοχασμοί, Θεσσαλονίκη, Πουρνάρα Π., 1986, 756 σ.

5. Pascal, Blaise, «Λόγος γιὰ τὰ πάθη τοῦ ἔρωτα » , Νέα Ἑστία, 33, 381 (1943), σσ. 485-489

6. Pascal, Blaise, «Σκέψεις περὶ τοῦ ἀνθρώπου » , Νέα Ἑστία, 26, 303 (1939), σσ. 1024-1030