ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Michnik, Adam, Κόν-Μπεντίτ, Ντανιέλ, Paz, Octavio, Προγκίδης, Λάκης, Στεφανάκος, Γεράσιμος, Whitebook, Joel, Orr, Aki, Vidal- Naquet, Pierre, Morin, Edgar, Τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη - Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, Ἀθήνα, Πόλις, 2000, 218 σ.

2. Paz, Octavio, «Εἶχε τὴν ἐγκαρδιότητα ἑνὸς στρωμένου τραπεζιοῦ», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 19/02/1999, σ. 9

3. Paz, Octavio, «Κώστας Παπαϊωάννου » , Ἄρδην, 13 (1998), χ. σ.

4. Paz, Octavio, «Ἡ ἐποχὴ τῆς γενικευμένης ἀδιαφορίας. Μιὰ συζήτηση τοῦ Κ. Καστοριάδη μὲ τὸν Ὀκτάβιο Πάς», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 11/12/1998, σσ. 8-9

5. Paz, Octavio, «Ὁ σουρρεαλισμός » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 24, 283-284 (1975), σσ. 845-854