ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kierkegaard, Søren Aabye, Ρεγκίνα. Οἱ σχέσεις μου μ' αὐτήν, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδη, χ. χ., 63 σ.

2. Kierkegaard, Søren Aabye, Ἀσθένεια πρὸς θάνατον, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1999, 236 σ.

3. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ἡ ἀγάπη πάντα στέργει » , Εὐθύνη, 267 (1994), σσ. 115-117

4. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ἠχὼ καὶ μοναξιά » , Εὐθύνη, 250 (1992), σσ. 516-517

5. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ἡ ἠθικὴ ὡς πραγματικότητα » , Εὐθύνη, 231 (1991), σ. 141

6. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης ὅταν γίνεται παραίνεση γιὰ ἀγάπη . Ἀποσπάσματα» , Εὐθύνη, 198 (1988), σσ. 305-306

7. Kierkegaard, Søren Aabye, Φόβος καὶ τρόμος. Λυρικό-διαλεκτικὸ δοκίμιο ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου τῆς σιωπῆς, Ἀθήνα, Νεφέλη, 1980, 162 σ.

8. Kierkegaard, Søren Aabye, Ἡ ἐπανάληψη, Παπαζήσης, 1977, 501 σ.

9. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ἡ ἀγωνία καὶ ἡ ἁμαρτία » , Εὐθύνη, 53 (1976), σσ. 222-223

10. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ἡ κρυμμένη ζωὴ τῆς ἀγάπης » , Εὐθύνη, 42 (1975), σσ. 319-324

11. Kierkegaard, Søren Aabye, Ἡ ἔννοια τῆς ἀγωνίας, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1971, 228 σ.

12. Kierkegaard, Søren Aabye, Ἡμερολόγιο ἑνὸς διαφθορέα, Ἀθῆναι, Γαλαξία, 1964, 156 σ.

13. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 540 (1950), σσ. 26-31

14. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 543 (1950), σσ. 253-255

15. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 546 (1950), σσ. 464-467

16. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 549 (1950), σσ. 650-653

17. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 541 (1950), σσ. 84-86

18. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 544 (1950), σσ. 319-321

19. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 547 (1950), σσ. 524-527

20. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 550 (1950), σσ. 737-740

21. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 542 (1950), σσ. 183-185

22. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 545 (1950), σσ. 395-397

23. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 548 (1950), σσ. 582-585

24. Kierkegaard, Søren Aabye, «Τὸ συμπόσιο » , Νέα Ἑστία, 47, 551 (1950), σσ. 816-818

25. Kierkegaard, Søren Aabye, «Ὁ ὑποστασιακὸς στοχαστής . Τὸ ἔργο του, ἡ μορφή του, τὸ ὕφος του» , Νέα Ἑστία, 26, 305 (1939), σσ. 1193-1198