ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Anton, John P., Gloy, Karen, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Ausland, Hayden W., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Τσάλλα, Ἑλένη, Lee, Keekok, Westra, Laura, Arditto, Linda, Bos, Abpaham P., Gobár, Ash, Graham, Gordon, Jarratt, Susan C., Ladikos, Anastasios, Loizou, Andros, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Tsolis, Theodore, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), 2-8/08/2002, Athens, 2003, 268 σ.

2. Gloy, Karen, «The responsibility of philosophy in a globalised world», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 69-79

3. Gloy, Karen, «An aesthetic view of the original and the copy » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 39-40 (1999-2000), σσ. 37-50

4. Gloy, Karen, «An aesthetic view of the original and the copy » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 39-40 (1999-2000), σσ. 37-50

5. Gloy, Karen, «Ἓν καὶ πᾶν - Unity as the central theme of Western Philosophy», Δωδώνη, 27(1998) , σσ. 133-146

6. Gloy, Karen, «Time and number», Δωδώνη, 18(1990) , σσ. 325-441

7. Gloy, Karen, «Aristoteles, ein Kritiker Platons?», Φιλοσοφία, 15-16(1985-1986) , σσ. 266-285

8. Gloy, Karen, Rudolph, Enno, Einheit als Grundfrage der Philosophie , Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985