ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γράμμα στὸν ἀναγνώστη » , Εὐθύνη, 339 (2000), χ.σ.

2. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γράμμα στὸν ἀναγνώστη » , Εὐθύνη, 327 (1999), σσ. 97-99

3. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ φιλοσοφίας», Νουμᾶς, 05/06/1999, σ. 11

4. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Παπαστάμος, Γιῶργος, «Ὁ πρωτόκλητος τῶν ἀγραυλούντων » , Εὐθύνη, 4 (1998), σσ. 121-132

5. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ τραγικὸς λόγος, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1997, 135 σ.

6. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ πνεῦμα. Δοκίμια γιὰ τὴν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Παρουσία, 1997, 319 + 1 (χ. α.) σ.

7. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Θρησκεία καὶ ἀποκάλυψη», Ἡ Καθημερινή, 17/01/1997, σ. 3

8. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ Μεσολόγγι, ὁ τόπος ἀποκαλύψεως τῆς ἐλευθερίας » , Νέα Ἑστία, 139, 1651 (1996), σσ. 508-513

9. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη Παναγῆ Λεκατσᾶ», Ἡ Καθημερινή, 13/09/1996, σ. 3

10. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος», Ἡ Καθημερινή, 11/10/1996, σ. 3

11. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ποιητικὸς λόγος, ὁ κοσμοποιός » , Νέα Ἑστία, 139, 1645 (1996), σσ. 84-88

12. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γλώσσα καὶ παιδεία», Ἡ Καθημερινή, 24/05/1996, σ. 3

13. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ φωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1996, 257 σ.

14. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σχόλια στὸ “Τέλος τοῦ Ζαρατούστρα” τοῦ Π. Κανελλόπουλου » , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ. 68-81

15. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ οὐσιώδη βιώνονται, δὲν ἑρμηνεύονται», Ἐλευθεροτυπία, 10/04/1996, σ. 27

16. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ χαρισματικὸς ἄνθρωπος», Ἡ Καθημερινή, 05/07/1996, σ. 3

17. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ τρία ἐπίπεδα τοῦ πολιτισμοῦ » , Εὐθύνη, 280 (1995), σσ. 207-209

18. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τοτὲμ καὶ ταμπού», Ἡ Καθημερινή, 08/12/1995, σ. 3

19. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 279 (1995), σσ. 129-131

20. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 278 (1995), σσ. 82-84

21. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Φιλοσοφία καὶ Θρησκεία, Ἀθήνα, Παρουσία, 1995, 291 σ.

22. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανός » , Τετράδια Εὐθύνης, 11 (1995), σσ. 64-72

23. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χρόνος καὶ αἰωνιότητα » , Εὐθύνη, 277 (1995), σσ. 28-29

24. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Παιδεία καὶ Ἀποκάλυψη», Ἡ Καθημερινή, 27/10/1995, σ. 3

25. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Μακρῆς, Νικόλαος, Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Τσοπανάκης, Ἀγαπητὸς Γ., Γιὰ τὸν Β. Ν. Τατάκη, Ἀθὴνα, Εὐθύνη, 1995, 61 σ.

26. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀποκαλύψεως συνέχεια», Ἡ Καθημερινή, 13/10/1995, σ. 3

27. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Διδάσκαλοι καὶ θρησκεία», Ἡ Καθημερινή, 01/09/1995, σ. 3

28. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ὑπάρχω, ἄρα ὑπάρχω” » , Εὐθύνη, 266 (1994), σσ. 83-86

29. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπέτειος προφητικοῦ λόγου», Ἡ Καθημερινή, 11/11/1994, σ. 2

30. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ κρίση τοῦ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 270 (1994), σσ. 305-307

31. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια κρίση τῶν συγγραφέων » , Εὐθύνη, 274 (1994), σσ. 515-517

32. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀγωνία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Α΄ » , Εὐθύνη, 272 (1994), σσ. 419-421

33. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συγγενεῖς ὅροι » , Εὐθύνη, 267 (1994), σσ. 131-133

34. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ δημοκρατίας » , Εὐθύνη, 268 (1994), σσ. 204-207

35. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Τὸ ἔργο τῆς ὅρασης ἔγινε…” » , Εὐθύνη, 265 (1994), σσ. 36-38

36. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἄγγελμα τοῦ τρελλοῦ » , Εὐθύνη, 269 (1994), σσ. 260-262

37. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ δόξα τοῦ ὄντως ὄντος » , Εὐθύνη, 275 (1994), σσ. 563-565

38. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μακρῆς Νίκος, “Ἡ καταγωγὴ τῶν θρησκειῶν”. Τόμοι Α΄ καὶ Β΄ » , Νέα Ἑστία, 1614 (1994), σσ. 1313-1315

39. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ βίος χωρὶς πολιτεία » , Εὐθύνη, 276 (1994), σσ. 628-629

40. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀγωνία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Β΄ » , Εὐθύνη, 273 (1994), σσ. 467-469

41. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ψίχουλα τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 271 (1994), σσ. 373-374

42. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος γιὰ τὸν τόπο καὶ τὴν ποίηση » , Νέα Ἑστία, 133, 1576 (1993), σσ. 310-314

43. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἄμυθη ἀνθρωπότητα » , Εὐθύνη, 263 (1993), σσ. 557-558

44. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, Γ΄ » , Εὐθύνη, 255 (1993), σσ. 142-143

45. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη » , Εὐθύνη, 256 (1993), σσ. 204-206

46. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανὸς Γ΄ » , Εὐθύνη, 262 (1993), σσ. 498-499

47. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τιμὴ στὸν Πέτρο Γλέζο » , Εὐθύνη, 259 (1993), σσ. 355-357

48. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, Β΄ » , Εὐθύνη, 254 (1993), σσ. 94-95

49. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀδελφοσύνη » , Εὐθύνη, 258 (1993), σσ. 308-309

50. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη Α΄ » , Εὐθύνη, 253 (1993), σσ. 34-35

51. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ Χριστιανισμός » , Εὐθύνη, 264 (1993), σσ. 642-644

52. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανός » , Εὐθύνη, 260 (1993), σσ. 402-403

53. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Δοκίμια ἰδεῶν. Ἑκατὸ μικρὰ δοκίμια γιὰ τὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν μας, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1993, 342 σ.

54. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ὡραιότητα » , Εὐθύνη, 257 (1993), σσ. 259-260

55. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανὸς Β΄ » , Εὐθύνη, 261 (1993), σσ. 453-454

56. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια (3) » , Εὐθύνη, 250 (1992), σσ. 531-533

57. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνημόσυνο στὸν Ἀλέξη Μινωτῆ » , Εὐθύνη, 243 (1992), σσ. 147-149

58. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια » , Εὐθύνη, 251 (1992), σσ. 589-591

59. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια » , Εὐθύνη, 247 (1992), σσ. 374-376

60. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σκέψεις τῆς Διακαινησίμου » , Εὐθύνη, 245 (1992), σσ. 259-261

61. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παιδεία τοῦ ἀνθρώπου » , Νέα Ἑστία, 132, 1565 (1992), σσ. 1225-1236

62. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Περὶ τοῦ τραγικοῦ, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1992, 164 σ.

63. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια (2) » , Εὐθύνη, 249 (1992), σσ. 471-473

64. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ » , Εὐθύνη, 252 (1992), σσ. 698-699

65. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ τόπος καὶ ὁ καιρός » , Εὐθύνη, 242 (1992), σσ. 96-98

66. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ τραγικὴ σοφία τοῦ Καβάφη » , Τετράδια Εὐθύνης, 19 (1992), σσ. 74-87

67. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ γένος » , Εὐθύνη, 246 (1992), σσ. 318-320

68. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ διακοσιοστὴ σχεδία » , Εὐθύνη, 248 (1992), σσ. 422-424

69. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παρασιώπηση » , Εὐθύνη, 241 (1992), σσ. 37-39

70. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς » , Εὐθύνη, 244 (1992), σσ. 203-206

71. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ φιλοσοφία τῆς παιδείας » , Νέα Ἑστία, 131, 1551 (1992), σσ. 241-252

72. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ “Νόστιμον ἧμαρ” τοῦ Ἀ. Μινωτῆ » , Νέα Ἑστία, 130, 1542 (1991), σσ. 1299-1304

73. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος τοῦ ἀπογεύματος (ΙΙ) » , Εὐθύνη, 230 (1991), σσ. 99-101

74. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σκέψεις γιὰ τὴν ἀγωγή » , Εὐθύνη, 234 (1991), σσ. 336-337

75. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη Φώτη Κόντογλου . Ἡ ἀναγωγὴ στὸ στοιχειακό» , Νέα Ἑστία, 129, 1531 (1991), σσ. 532-539

76. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Β΄ » , Εὐθύνη, 237 (1991), σσ. 483-485

77. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ κύκλος τοῦ αἵματος » , Εὐθύνη, 240 (1991), σσ. 673-674

78. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Πουλάκι μου ἀλεφαντινό…” » , Εὐθύνη, 235 (1991), σσ. 389-390

79. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος τοῦ ἀπογεύματος (Ι) » , Εὐθύνη, 229 (1991), σσ. 39-41

80. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Γ' » , Εὐθύνη, 238 (1991), σσ. 533-535

81. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἰδού, ἐγὼ εἰμί…” » , Εὐθύνη, 231 (1991), σσ. 147-148

82. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος…” » , Εὐθύνη, 233 (1991), σσ. 278-279

83. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Α΄ » , Εὐθύνη, 236 (1991), σσ. 440-442

84. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ σκέψη στὴν αἰχμή » , Εὐθύνη, 239 (1991), σσ. 597-599

85. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φῶς τῆς ζωῆς (3) » , Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 85-87

86. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χάραγμα γιὰ τὸν Ἀλέξη Μινωτῆ » , Εὐθύνη, 228 (1990), σσ. 619-620

87. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ πάθος τῆς ζωῆς (2) » , Εὐθύνη, 217 (1990), σσ. 37-39

88. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Δυτικὰ τῆς Ἐδέμ. Δοκίμια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1990, 301 σ.

89. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (ΙΙ) » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 391-393

90. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (I) » , Εὐθύνη, 223 (1990), σσ. 342-344

91. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ Νέα Εὐρώπη » , Εὐθύνη, 220 (1990), σσ. 185-187

92. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀπελπισία » , Εὐθύνη, 227 (1990), σσ. 547-549

93. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ὅροι » , Εὐθύνη, 225 (1990), σσ. 440-442

94. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τατιάνα Σταύρου » , Νέα Ἑστία, 128, 1519 (1990), σ. 1416

95. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ μύθος καὶ τὸ δράμα τῆς ὑπάρξεως » , Νέα Ἑστία, 128, 1514 (1990), σσ. 1003-1009

96. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς αὐτοσυνειδησίας » , Εὐθύνη, 222 (1990), σσ. 296-298

97. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ ἀποφράδες ἡμέρες » , Εὐθύνη, 219 (1990), σσ. 133-135

98. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ νυχτερινὴ ἡμέρα » , Εὐθύνη, 226 (1990), σσ. 487-489

99. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ δύο ἐξουσίες » , Εὐθύνη, 228 (1990), σσ. 610-611

100. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χάραγμα γιὰ τὴν Τ. Σταύρου » , Εὐθύνη, 227 (1990), σσ. 554-555

101. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ πολιτικὸς καὶ ὁ μύθος στὸν Πλάτωνα » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 353-357

102. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ αἰωνιότητα τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 221 (1990), σσ. 242-244

103. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ Σειρῆνες » , Εὐθύνη, 213 (1989), σσ. 437-438

104. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς μυθικότητας » , Εὐθύνη, 212 (1989), σσ. 390-391

105. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐφημερία, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1989, 191 + 2 (χ. α.) σ.

106. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἡ Μεταμόρφωση” τοῦ Κάφκα » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 132-134

107. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ὕπνος τῆς “Ἀναστασίας” » , Εὐθύνη, 210 (1989), σσ. 292-294

108. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐφημερία, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1989, 194 σ.

109. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ εἶναι καὶ τὸ μηδὲν τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 216 (1989), σσ. 619-621

110. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ τοῦ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 206 (1989), σσ. 84-85

111. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ὑπαρξιακὸ αἴτημα τῆς ἐλευθερίας στὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 97-101

112. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ἀπειλές » , Εὐθύνη, 205 (1989), σσ. 35-37

113. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πτωχεία τοῦ πνεύματος » , Εὐθύνη, 215 (1989), σσ. 541-543

114. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ἀπειλές » , Εὐθύνη, 205 (1989), σσ. 35-37

115. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μαγικὸ βιολί » , Εὐθύνη, 214 (1989), σσ. 494-495

116. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἐνσάρκωση » , Εὐθύνη, 208 (1989), σσ. 187-189

117. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κέντρο τοῦ κόσμου » , Εὐθύνη, 211 (1989), σσ. 339-341

118. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μεγάλη πρόκληση » , Εὐθύνη, 209 (1989), σσ. 244-246

119. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μεγάλη πρόσκληση » , Εὐθύνη, 209 (1989), σσ. 244-246

120. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς τοῦ Π. Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 181-190

121. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ἡ ἔσχατη μέριμνα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 181-190

122. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος καὶ γλώσσα » , Εὐθύνη, 195 (1988), σσ. 97-104

123. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἔρως θανάτου » , Εὐθύνη, 201 (1988), σσ. 474-475

124. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ νυχτοπαρωρίτης » , Εὐθύνη, 197 (1988), σσ. 263-264

125. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πόλεμος καὶ κατοχή » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 569-570

126. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ἡ Πάτρα στὰ κείμενα τοῦ Π. Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 215-244

127. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μυστήριο τοῦ χρόνου » , Εὐθύνη, 198 (1988), σσ. 311-313

128. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Σάρτρ (Sartre), Ζὰν Πώλ», στό: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Θ΄α, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 202-204

129. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πραγματικότητα καὶ μύθος στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Ἑγέλου», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 156-169

130. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 564-565

131. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἱστορικῶς συμβαῖνον » , Εὐθύνη, 199 (1988), σσ. 358-360

132. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μελέτη θανάτου » , Εὐθύνη, 202 (1988), σσ. 518-520

133. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φαράγγι τῆς σιωπῆς » , Εὐθύνη, 195 (1988), σσ. 131-132

134. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος (2) » , Εὐθύνη, 204 (1988), σσ. 687-689

135. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τριστάνος καὶ Ἰζόλδη » , Εὐθύνη, 188 (1987), σσ. 424-426

136. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, χ.χ. (1987), σσ. 155-165

137. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χαράγματα γιὰ τὸν Β. Ν. Τατάκη » , Εὐθύνη, 171 (1986), σ. 131

138. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ὑπέρβαση τοῦ τραγικοῦ » , Εὐθύνη, 178 (1986), σσ. 505-507

139. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ καὶ τὸ κωμικό (16) » , Εὐθύνη, 176 (1986), σσ. 403-405

140. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπιστροφὴ στὸ χάος . Β΄» , Νέα Ἑστία, 120 (1986), σσ. 1005-1015

141. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπιστροφὴ στὸ χάος . Α΄» , Νέα Ἑστία, 120 (1986), σσ. 921-932

142. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς καὶ ἡ χαλεπότης τῶν καιρῶν μας», στό: Πρακτικὰ Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἡ φιλοσοφία σήμερα, Ἀθήνα, 1985, σσ. 190-195

143. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Στοὺς κιμμέριους τόπους » , Εὐθύνη, 142 (1983), σσ. 537-538

144. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀρχέγονο κακό » , Εὐθύνη, 133 (1983), σσ. 41-42

145. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη καὶ ἀκοὴ πολέμου » , Εὐθύνη, 141 (1983), σσ. 488-489

146. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Περὶ τοῦ ἐσχάτου», στό: Ἡ ἱδιοπροσωπία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα, Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, 1983, σσ. 60-71

147. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ἱδιοπροσωπία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ . Ἀνθολόγιο Θεμελιωδῶν Κειμένων. Ὀμιλίες στὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱδρύματος μὲ θέμα “Ἡ Παράδοση ὡς Τρόπος καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς Δυνατόττητα, Ἀθήνα, Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, 1983

148. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ στὸ δημοτικὸ τραγούδι » , Εὐθύνη, 121 (1982), σσ. 37-38

149. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὀρτέγα Υ Γκασσέτ. Ὁ φιλόσοφος τοῦ ζωτικοῦ λόγου, Ἀθήνα, 1982, 79 σ.

150. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τὀμος Β΄, Ἀθήνα, Παρμενίδης, 1981, 323 σ.

151. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Πῶς”, “γιατί” καὶ “ὅτι” εἶναι » , Εὐθύνη, 113 (1981), σσ. 305-307

152. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πρόκληση τῆς τεχνολογίας » , Εὐθύνη, 115 (1981), σσ. 400-401

153. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ τραγωδία τῆς Ἱστορίας, Ἀθήνα, 3η, 1980, 224 σ.

154. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη τῶν Πατρίδων » , Ἐποπτεία, 34 (1979), σσ. 395-399

155. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ ἔγκοπος λόγος. Μικρὰ δοκίμια γιὰ μεγάλα θέματα, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1979, 253 σ.

156. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας » , Ἐποπτεία, 40 (1979), σσ. 869-874

157. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τί εἶναι φιλοσοφία; » , Ἐποπτεία, 28 (1978), σσ. 843-851

158. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Τὸ ἀνθισμένο δέντρο, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1978, 205 σ.

159. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἱστορικὸ δράμα τῆς ἀλλοτρίωσης » , Εὐθύνη, 72 (1977), σσ. 609-627

160. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου » , Εὐθύνη, 72 (1977), σσ. 702-703

161. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παρουσία τῆς μεγάλης ἀπουσίας » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 67-75

162. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀντιαισθητικὸς ἀθλητισμός » , Εὐθύνη, 53 (1976), σ. 306

163. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἐρημιὰ τοῦ ζώου » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 688-689

164. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κοινοβούλιο τῶν νεκρῶν » , Εὐθύνη, 57 (1976), σσ. 498-499

165. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ξυπόλιτοι στὰ ἀγκάθια » , Εὐθύνη, 54 (1976), σσ. 352-353

166. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Οἱ ἀγραυλοῦντες. Νυχτερινὴ περιπέτεια, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1976, 259 σ.

167. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς στὸ σταυροδρόμι τῶν πολιτισμῶν » , Τομές, 2-3 (1976), σσ. 30-38

168. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Θάνατος φιλοσόφου » , Εὐθύνη, 54 (1976), σσ. 357-358

169. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γλώσσα καὶ λόγος » , Εὐθύνη, 49 (1976), σσ. 42-43

170. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀνθισμένο δέντρο » , Εὐθύνη, 56 (1976), σσ. 412-421

171. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δυναμικὸ πεδίο τοῦ πνεύματος » , Εὐθύνη, 51 (1976), σσ. 141-142

172. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἰδέα τῆς προόδου » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 625-637

173. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ “ἀπομυθοποίηση” τῆς μητέρας » , Εὐθύνη, 59 (1976), σσ. 594-595

174. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ αἰσιοδοξίας » , Εὐθύνη, 56 (1976), σσ. 453-454

175. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ ἔρωτος » , Εὐθύνη, 53 (1976), σσ. 259-270

176. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ λογοτεχνικὰ βραβεῖα καὶ ὁ δημόσιος ἔπαινος » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 93-94

177. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ψυχανάλυση τοῦ Ἕλληνα » , Εὐθύνη, 52 (1976), σσ. 210-211

178. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Martin Heidegger » , Εὐθύνη, 52 (1976), σσ. 84-85

179. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἐμπρηστὴς τῆς οἰκουμένης » , Εὐθύνη, 58 (1976), σσ. 545-546

180. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Νεοελληνικὸς δημοσιογραφικὸς πολιτισμός » , Εὐθύνη, 55 (1976), σσ. 403-404

181. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ προδοσία τῶν ποιμένων » , Ἐποπτεία, 5 (1976), σσ. 62-66

182. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πολιτικοποίηση τῆς ἱστορικῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 48 (1975), σσ. 602-612

183. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Δημοκρατία καὶ Παιδεία » , Εὐθύνη, 41 (1975), σσ. 222-230

184. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Πολιτεία καὶ ἐρημιά. Δοκίμια γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1975, 207 σ.

185. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ὁ εὐγενισμὸς τοῦ ἀνθρώπου», στό: Ὁδοκρατία, Ἀθήνα, Βασιλείου, 1975, σσ. 91-113

186. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ἐσωτερικὴ διάσταση. Δοκίμια συγχρόνου προβληματισμοῦ, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1975, 179 σ.

187. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μιὰ μικρὴ εἴδηση » , Εὐθύνη, 41 (1975), σ. 287

188. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἰνδικὸς μύθος » , Εὐθύνη, 27 (1974), σσ. 133-136

189. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «250 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἐμμανουὴλ Κάντ » , Νέα Ἑστία, 96, 1135 (1974), σσ. 1569-1593

190. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μάρτιν Χάϊντεγκερ . Ἀφιέρωμα στὴν 85η ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του» , Εὐθύνη, 32 (1974), σσ. 508-511

191. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ φιλοσοφία τοῦ Χάιντεγκερ, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1974, 163 σ.

192. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπίλογος . “Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;” (Οἱ προϋποθέσεις γιὰ νὰ τεθῆ γνησίως ἡ διερώτηση περὶ τοῦ ἐσχάτου)» , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 189-195

193. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μάρτιν Χάϊντεγκερ » , Εὐθύνη, 35 (1974), σσ. 508-511

194. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καθεστὼς καὶ τὸ κατεστημένο . Δομολογικὴ θεώρηση τῶν ἱστορικῶν μορφωμάτων» , Εὐθύνη, 36 (1974), σσ. 593-603

195. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀπειλή » , Εὐθύνη, 18 (1973), σσ. 318-325

196. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀλσύλιο τῆς Φιλοθέης » , Εὐθύνη, 21 (1973), σσ. 476-477

197. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ γιγαντομαχία περὶ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 14 (1973), σσ. 75-80

198. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Φιλοσοφία”, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἐπετηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Κ.Κ.Ε.Φ.). “Φιλοσοφία”. Τόμος 2ος, 1972, 360 σ. » , Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 281-282

199. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ δοκιμασία τοῦ χρόνου » , Εὐθύνη, 11 (1972), σσ. 515-517

200. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Προοπτικές. Αἰσθητικά, φιλοσοφικὰ καὶ κοινωνιολογικὰ δοκίμια, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1972, 162 σ.

201. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τρία κείμενα τοῦ Μάρτιν Χάϊντεγκερ » , Λωτός, 1 (1971), σσ. 145-165

202. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀπὸ τὸν μῦθο στὸν λόγο. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 68-93

203. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Ποῦ ὀφείλεται ὁ ἐκδοτικὸς ὀργασμός . Μιὰ ἔρευνα στὴν ὁποία πολλοὶ “πνευματικοὶ ἄνθρωποι” ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν» , Δημιουργίες, 4 (1971), σσ. 105-108

204. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐλευθερία καὶ ἀναγκαιότητα . Φιλοσοφικὴ θεώρηση καὶ ἀνάλυση» , Δημιουργίες, 11-12 (1971), σσ. 124-128

205. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν. Revue de Recherches Sociates / Τριμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι, 1969-

206. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Καὶ πάλι ἡ “τρίτη δημοτική” » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 46 (1967), σ. 181

207. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συνομιλίες » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 42 (1966), σσ. 329-333

208. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μέλλον τῆς ποίησης μέλλον τοῦ ἀνθρώπου » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 112-114

209. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συνομιλίες » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 42 (1966), σσ. 329-333

210. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Οἱ ἱστορικὲς προοπτικὲς τοῦ ἠθικοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1965, 31 σ.

211. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἔργα ὑποδομῆς στὴν παιδεία » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 53-61

212. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἡ Νέα Θεότης” . Πρὸς μιὰ νέα θρησκευτικὴ μυθολογία» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 11 (1964), σσ. 47-51

213. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἠθικὴ κρίση, κρίση τοῦ ἀτόμου » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 65-69

214. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐλεύθερες γνῶμες . Ἡ ἠθικὴ κρίση, κρίση τοῦ ἀνθρώπου» , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 65-69

215. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πρὸς μία νέα θρησκευτικὴ μυθολογία » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 2 (1964), σσ. 47-51

216. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ αἰώνιο παρόν » , Εὐθύνη, 96 (1959), σ. 660