ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γράμμα στὸν ἀναγνώστη » , Εὐθύνη, 339 (2000), χ.σ.

2. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ φιλοσοφίας», Νουμᾶς, 05/06/1999, σ. 11

3. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γράμμα στὸν ἀναγνώστη » , Εὐθύνη, 327 (1999), σσ. 97-99

4. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Παπαστάμος, Γιῶργος, «Ὁ πρωτόκλητος τῶν ἀγραυλούντων » , Εὐθύνη, 4 (1998), σσ. 121-132

5. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ζωὴ καὶ τὸ πνεῦμα. Δοκίμια γιὰ τὴν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Παρουσία, 1997, 319 + 1 (χ. α.) σ.

6. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Θρησκεία καὶ ἀποκάλυψη», Ἡ Καθημερινή, 17/01/1997, σ. 3

7. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ τραγικὸς λόγος, Ἀθήνα -Γιάννινα, Δωδώνη, 1997, 135 σ.

8. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ φωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1996, 257 σ.

9. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σχόλια στὸ “Τέλος τοῦ Ζαρατούστρα” τοῦ Π. Κανελλόπουλου » , Νέα Ἑστία, 140, 1667 (1996), σσ. 68-81

10. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ οὐσιώδη βιώνονται, δὲν ἑρμηνεύονται», Ἐλευθεροτυπία, 10/04/1996, σ. 27

11. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ χαρισματικὸς ἄνθρωπος», Ἡ Καθημερινή, 05/07/1996, σ. 3

12. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ Μεσολόγγι, ὁ τόπος ἀποκαλύψεως τῆς ἐλευθερίας » , Νέα Ἑστία, 139, 1651 (1996), σσ. 508-513

13. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη Παναγῆ Λεκατσᾶ», Ἡ Καθημερινή, 13/09/1996, σ. 3

14. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος», Ἡ Καθημερινή, 11/10/1996, σ. 3

15. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ποιητικὸς λόγος, ὁ κοσμοποιός » , Νέα Ἑστία, 139, 1645 (1996), σσ. 84-88

16. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γλώσσα καὶ παιδεία», Ἡ Καθημερινή, 24/05/1996, σ. 3

17. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Παιδεία καὶ Ἀποκάλυψη», Ἡ Καθημερινή, 27/10/1995, σ. 3

18. Μιχαηλίδης, Κωνσταντῖνος Π., Μακρῆς, Νικόλαος, Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Τσοπανάκης, Ἀγαπητὸς Γ., Γιὰ τὸν Β. Ν. Τατάκη, Ἀθὴνα, Εὐθύνη, 1995, 61 σ.

19. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀποκαλύψεως συνέχεια», Ἡ Καθημερινή, 13/10/1995, σ. 3

20. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Διδάσκαλοι καὶ θρησκεία», Ἡ Καθημερινή, 01/09/1995, σ. 3

21. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ τρία ἐπίπεδα τοῦ πολιτισμοῦ » , Εὐθύνη, 280 (1995), σσ. 207-209

22. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τοτὲμ καὶ ταμπού», Ἡ Καθημερινή, 08/12/1995, σ. 3

23. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 279 (1995), σσ. 129-131

24. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό » , Εὐθύνη, 278 (1995), σσ. 82-84

25. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Φιλοσοφία καὶ Θρησκεία, Ἀθήνα, Παρουσία, 1995, 291 σ.

26. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανός » , Τετράδια Εὐθύνης, 11 (1995), σσ. 64-72

27. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χρόνος καὶ αἰωνιότητα » , Εὐθύνη, 277 (1995), σσ. 28-29

28. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ δόξα τοῦ ὄντως ὄντος » , Εὐθύνη, 275 (1994), σσ. 563-565

29. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μακρῆς Νίκος, “Ἡ καταγωγὴ τῶν θρησκειῶν”. Τόμοι Α΄ καὶ Β΄ » , Νέα Ἑστία, 1614 (1994), σσ. 1313-1315

30. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ βίος χωρὶς πολιτεία » , Εὐθύνη, 276 (1994), σσ. 628-629

31. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀγωνία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Β΄ » , Εὐθύνη, 273 (1994), σσ. 467-469

32. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ψίχουλα τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 271 (1994), σσ. 373-374

33. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ὑπάρχω, ἄρα ὑπάρχω” » , Εὐθύνη, 266 (1994), σσ. 83-86

34. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπέτειος προφητικοῦ λόγου», Ἡ Καθημερινή, 11/11/1994, σ. 2

35. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ κρίση τοῦ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 270 (1994), σσ. 305-307

36. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια κρίση τῶν συγγραφέων » , Εὐθύνη, 274 (1994), σσ. 515-517

37. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀγωνία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Α΄ » , Εὐθύνη, 272 (1994), σσ. 419-421

38. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συγγενεῖς ὅροι » , Εὐθύνη, 267 (1994), σσ. 131-133

39. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ δημοκρατίας » , Εὐθύνη, 268 (1994), σσ. 204-207

40. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Τὸ ἔργο τῆς ὅρασης ἔγινε…” » , Εὐθύνη, 265 (1994), σσ. 36-38

41. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἄγγελμα τοῦ τρελλοῦ » , Εὐθύνη, 269 (1994), σσ. 260-262

42. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη Α΄ » , Εὐθύνη, 253 (1993), σσ. 34-35

43. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ Χριστιανισμός » , Εὐθύνη, 264 (1993), σσ. 642-644

44. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανός » , Εὐθύνη, 260 (1993), σσ. 402-403

45. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Δοκίμια ἰδεῶν. Ἑκατὸ μικρὰ δοκίμια γιὰ τὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν μας, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1993, 342 σ.

46. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ὡραιότητα » , Εὐθύνη, 257 (1993), σσ. 259-260

47. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανὸς Β΄ » , Εὐθύνη, 261 (1993), σσ. 453-454

48. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος γιὰ τὸν τόπο καὶ τὴν ποίηση » , Νέα Ἑστία, 133, 1576 (1993), σσ. 310-314

49. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἄμυθη ἀνθρωπότητα » , Εὐθύνη, 263 (1993), σσ. 557-558

50. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, Γ΄ » , Εὐθύνη, 255 (1993), σσ. 142-143

51. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη » , Εὐθύνη, 256 (1993), σσ. 204-206

52. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀλαφροΐσκιωτος Σικελιανὸς Γ΄ » , Εὐθύνη, 262 (1993), σσ. 498-499

53. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τιμὴ στὸν Πέτρο Γλέζο » , Εὐθύνη, 259 (1993), σσ. 355-357

54. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μοίρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, Β΄ » , Εὐθύνη, 254 (1993), σσ. 94-95

55. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀδελφοσύνη » , Εὐθύνη, 258 (1993), σσ. 308-309

56. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια (2) » , Εὐθύνη, 249 (1992), σσ. 471-473

57. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ » , Εὐθύνη, 252 (1992), σσ. 698-699

58. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ τόπος καὶ ὁ καιρός » , Εὐθύνη, 242 (1992), σσ. 96-98

59. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ τραγικὴ σοφία τοῦ Καβάφη » , Τετράδια Εὐθύνης, 19 (1992), σσ. 74-87

60. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ γένος » , Εὐθύνη, 246 (1992), σσ. 318-320

61. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ διακοσιοστὴ σχεδία » , Εὐθύνη, 248 (1992), σσ. 422-424

62. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παρασιώπηση » , Εὐθύνη, 241 (1992), σσ. 37-39

63. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς » , Εὐθύνη, 244 (1992), σσ. 203-206

64. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ φιλοσοφία τῆς παιδείας » , Νέα Ἑστία, 131, 1551 (1992), σσ. 241-252

65. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια (3) » , Εὐθύνη, 250 (1992), σσ. 531-533

66. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνημόσυνο στὸν Ἀλέξη Μινωτῆ » , Εὐθύνη, 243 (1992), σσ. 147-149

67. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια » , Εὐθύνη, 251 (1992), σσ. 589-591

68. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια » , Εὐθύνη, 247 (1992), σσ. 374-376

69. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σκέψεις τῆς Διακαινησίμου » , Εὐθύνη, 245 (1992), σσ. 259-261

70. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παιδεία τοῦ ἀνθρώπου » , Νέα Ἑστία, 132, 1565 (1992), σσ. 1225-1236

71. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Περὶ τοῦ τραγικοῦ, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1992, 164 σ.

72. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Γ' » , Εὐθύνη, 238 (1991), σσ. 533-535

73. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἰδού, ἐγὼ εἰμί…” » , Εὐθύνη, 231 (1991), σσ. 147-148

74. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος…” » , Εὐθύνη, 233 (1991), σσ. 278-279

75. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Α΄ » , Εὐθύνη, 236 (1991), σσ. 440-442

76. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ σκέψη στὴν αἰχμή » , Εὐθύνη, 239 (1991), σσ. 597-599

77. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ “Νόστιμον ἧμαρ” τοῦ Ἀ. Μινωτῆ » , Νέα Ἑστία, 130, 1542 (1991), σσ. 1299-1304

78. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος τοῦ ἀπογεύματος (ΙΙ) » , Εὐθύνη, 230 (1991), σσ. 99-101

79. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Σκέψεις γιὰ τὴν ἀγωγή » , Εὐθύνη, 234 (1991), σσ. 336-337

80. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη Φώτη Κόντογλου . Ἡ ἀναγωγὴ στὸ στοιχειακό» , Νέα Ἑστία, 129, 1531 (1991), σσ. 532-539

81. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Κάθοδος στὸν Ἅδη, Β΄ » , Εὐθύνη, 237 (1991), σσ. 483-485

82. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ κύκλος τοῦ αἵματος » , Εὐθύνη, 240 (1991), σσ. 673-674

83. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Πουλάκι μου ἀλεφαντινό…” » , Εὐθύνη, 235 (1991), σσ. 389-390

84. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος τοῦ ἀπογεύματος (Ι) » , Εὐθύνη, 229 (1991), σσ. 39-41

85. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀπελπισία » , Εὐθύνη, 227 (1990), σσ. 547-549

86. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ὅροι » , Εὐθύνη, 225 (1990), σσ. 440-442

87. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τατιάνα Σταύρου » , Νέα Ἑστία, 128, 1519 (1990), σ. 1416

88. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ μύθος καὶ τὸ δράμα τῆς ὑπάρξεως » , Νέα Ἑστία, 128, 1514 (1990), σσ. 1003-1009

89. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς αὐτοσυνειδησίας » , Εὐθύνη, 222 (1990), σσ. 296-298

90. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ ἀποφράδες ἡμέρες » , Εὐθύνη, 219 (1990), σσ. 133-135

91. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ νυχτερινὴ ἡμέρα » , Εὐθύνη, 226 (1990), σσ. 487-489

92. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ δύο ἐξουσίες » , Εὐθύνη, 228 (1990), σσ. 610-611

93. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χάραγμα γιὰ τὴν Τ. Σταύρου » , Εὐθύνη, 227 (1990), σσ. 554-555

94. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ πολιτικὸς καὶ ὁ μύθος στὸν Πλάτωνα » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 353-357

95. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ αἰωνιότητα τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 221 (1990), σσ. 242-244

96. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φῶς τῆς ζωῆς (3) » , Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 85-87

97. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χάραγμα γιὰ τὸν Ἀλέξη Μινωτῆ » , Εὐθύνη, 228 (1990), σσ. 619-620

98. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ πάθος τῆς ζωῆς (2) » , Εὐθύνη, 217 (1990), σσ. 37-39

99. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Δυτικὰ τῆς Ἐδέμ. Δοκίμια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1990, 301 σ.

100. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (ΙΙ) » , Εὐθύνη, 224 (1990), σσ. 391-393

101. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ συμβαῖνον (I) » , Εὐθύνη, 223 (1990), σσ. 342-344

102. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ Νέα Εὐρώπη » , Εὐθύνη, 220 (1990), σσ. 185-187

103. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ὑπαρξιακὸ αἴτημα τῆς ἐλευθερίας στὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 97-101

104. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ἀπειλές » , Εὐθύνη, 205 (1989), σσ. 35-37

105. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πτωχεία τοῦ πνεύματος » , Εὐθύνη, 215 (1989), σσ. 541-543

106. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ τρεῖς ἀπειλές » , Εὐθύνη, 205 (1989), σσ. 35-37

107. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μαγικὸ βιολί » , Εὐθύνη, 214 (1989), σσ. 494-495

108. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἐνσάρκωση » , Εὐθύνη, 208 (1989), σσ. 187-189

109. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κέντρο τοῦ κόσμου » , Εὐθύνη, 211 (1989), σσ. 339-341

110. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μεγάλη πρόκληση » , Εὐθύνη, 209 (1989), σσ. 244-246

111. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ μεγάλη πρόσκληση » , Εὐθύνη, 209 (1989), σσ. 244-246

112. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ Σειρῆνες » , Εὐθύνη, 213 (1989), σσ. 437-438

113. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἐπίπεδα τῆς μυθικότητας » , Εὐθύνη, 212 (1989), σσ. 390-391

114. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐφημερία, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1989, 191 + 2 (χ. α.) σ.

115. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἡ Μεταμόρφωση” τοῦ Κάφκα » , Εὐθύνη, 207 (1989), σσ. 132-134

116. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ὕπνος τῆς “Ἀναστασίας” » , Εὐθύνη, 210 (1989), σσ. 292-294

117. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐφημερία, Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1989, 194 σ.

118. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ εἶναι καὶ τὸ μηδὲν τῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 216 (1989), σσ. 619-621

119. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ τοῦ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 206 (1989), σσ. 84-85

120. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Σάρτρ (Sartre), Ζὰν Πώλ», στό: Ἐκπαιδευτικὴ Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Θ΄α, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1990-, σσ. 202-204

121. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πραγματικότητα καὶ μύθος στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Ἑγέλου», στό: Πρακτικὰ Συνεδρίου, Ἡ Διαλεκτική, Ἀθήνα, 1988, σσ. 156-169

122. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 564-565

123. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἱστορικῶς συμβαῖνον » , Εὐθύνη, 199 (1988), σσ. 358-360

124. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μελέτη θανάτου » , Εὐθύνη, 202 (1988), σσ. 518-520

125. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ φαράγγι τῆς σιωπῆς » , Εὐθύνη, 195 (1988), σσ. 131-132

126. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος (2) » , Εὐθύνη, 204 (1988), σσ. 687-689

127. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς τοῦ Π. Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 181-190

128. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ἡ ἔσχατη μέριμνα τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 181-190

129. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Λόγος καὶ γλώσσα » , Εὐθύνη, 195 (1988), σσ. 97-104

130. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἔρως θανάτου » , Εὐθύνη, 201 (1988), σσ. 474-475

131. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ νυχτοπαρωρίτης » , Εὐθύνη, 197 (1988), σσ. 263-264

132. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πόλεμος καὶ κατοχή » , Εὐθύνη, 203 (1988), σσ. 569-570

133. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ἡ Πάτρα στὰ κείμενα τοῦ Π. Κανελλόπουλου», στό: Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς Διονύσιος & ΣΙΑ Ε.Ε., 1988, σσ. 215-244

134. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μυστήριο τοῦ χρόνου » , Εὐθύνη, 198 (1988), σσ. 311-313

135. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τριστάνος καὶ Ἰζόλδη » , Εὐθύνη, 188 (1987), σσ. 424-426

136. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ » , Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά, χ.χ. (1987), σσ. 155-165

137. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπιστροφὴ στὸ χάος . Α΄» , Νέα Ἑστία, 120 (1986), σσ. 921-932

138. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Χαράγματα γιὰ τὸν Β. Ν. Τατάκη » , Εὐθύνη, 171 (1986), σ. 131

139. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ὑπέρβαση τοῦ τραγικοῦ » , Εὐθύνη, 178 (1986), σσ. 505-507

140. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ καὶ τὸ κωμικό (16) » , Εὐθύνη, 176 (1986), σσ. 403-405

141. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπιστροφὴ στὸ χάος . Β΄» , Νέα Ἑστία, 120 (1986), σσ. 1005-1015

142. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς καὶ ἡ χαλεπότης τῶν καιρῶν μας», στό: Πρακτικὰ Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Ἡ φιλοσοφία σήμερα, Ἀθήνα, 1985, σσ. 190-195

143. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μνήμη καὶ ἀκοὴ πολέμου » , Εὐθύνη, 141 (1983), σσ. 488-489

144. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Περὶ τοῦ ἐσχάτου», στό: Ἡ ἱδιοπροσωπία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα, Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, 1983, σσ. 60-71

145. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ἱδιοπροσωπία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ . Ἀνθολόγιο Θεμελιωδῶν Κειμένων. Ὀμιλίες στὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱδρύματος μὲ θέμα “Ἡ Παράδοση ὡς Τρόπος καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς Δυνατόττητα, Ἀθήνα, Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, 1983

146. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Στοὺς κιμμέριους τόπους » , Εὐθύνη, 142 (1983), σσ. 537-538

147. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀρχέγονο κακό » , Εὐθύνη, 133 (1983), σσ. 41-42

148. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὀρτέγα Υ Γκασσέτ. Ὁ φιλόσοφος τοῦ ζωτικοῦ λόγου, Ἀθήνα, 1982, 79 σ.

149. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ τραγικὸ στὸ δημοτικὸ τραγούδι » , Εὐθύνη, 121 (1982), σσ. 37-38

150. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Πῶς”, “γιατί” καὶ “ὅτι” εἶναι » , Εὐθύνη, 113 (1981), σσ. 305-307

151. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πρόκληση τῆς τεχνολογίας » , Εὐθύνη, 115 (1981), σσ. 400-401

152. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, Τὀμος Β΄, Ἀθήνα, Παρμενίδης, 1981, 323 σ.

153. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ τραγωδία τῆς Ἱστορίας, Ἀθήνα, 3η, 1980, 224 σ.

154. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας » , Ἐποπτεία, 40 (1979), σσ. 869-874

155. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη τῶν Πατρίδων » , Ἐποπτεία, 34 (1979), σσ. 395-399

156. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ὁ ἔγκοπος λόγος. Μικρὰ δοκίμια γιὰ μεγάλα θέματα, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1979, 253 σ.

157. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Τὸ ἀνθισμένο δέντρο, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1978, 205 σ.

158. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τί εἶναι φιλοσοφία; » , Ἐποπτεία, 28 (1978), σσ. 843-851

159. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἱστορικὸ δράμα τῆς ἀλλοτρίωσης » , Εὐθύνη, 72 (1977), σσ. 609-627

160. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου » , Εὐθύνη, 72 (1977), σσ. 702-703

161. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ ἔρωτος » , Εὐθύνη, 53 (1976), σσ. 259-270

162. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ λογοτεχνικὰ βραβεῖα καὶ ὁ δημόσιος ἔπαινος » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 93-94

163. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ψυχανάλυση τοῦ Ἕλληνα » , Εὐθύνη, 52 (1976), σσ. 210-211

164. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Martin Heidegger » , Εὐθύνη, 52 (1976), σσ. 84-85

165. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἐμπρηστὴς τῆς οἰκουμένης » , Εὐθύνη, 58 (1976), σσ. 545-546

166. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Νεοελληνικὸς δημοσιογραφικὸς πολιτισμός » , Εὐθύνη, 55 (1976), σσ. 403-404

167. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ προδοσία τῶν ποιμένων » , Ἐποπτεία, 5 (1976), σσ. 62-66

168. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ παρουσία τῆς μεγάλης ἀπουσίας » , Εὐθύνη, 50 (1976), σσ. 67-75

169. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ ἀντιαισθητικὸς ἀθλητισμός » , Εὐθύνη, 53 (1976), σ. 306

170. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἐρημιὰ τοῦ ζώου » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 688-689

171. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ κοινοβούλιο τῶν νεκρῶν » , Εὐθύνη, 57 (1976), σσ. 498-499

172. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ξυπόλιτοι στὰ ἀγκάθια » , Εὐθύνη, 54 (1976), σσ. 352-353

173. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Οἱ ἀγραυλοῦντες. Νυχτερινὴ περιπέτεια, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1976, 259 σ.

174. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς στὸ σταυροδρόμι τῶν πολιτισμῶν » , Τομές, 2-3 (1976), σσ. 30-38

175. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Θάνατος φιλοσόφου » , Εὐθύνη, 54 (1976), σσ. 357-358

176. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Γλώσσα καὶ λόγος » , Εὐθύνη, 49 (1976), σσ. 42-43

177. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀνθισμένο δέντρο » , Εὐθύνη, 56 (1976), σσ. 412-421

178. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ δυναμικὸ πεδίο τοῦ πνεύματος » , Εὐθύνη, 51 (1976), σσ. 141-142

179. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἰδέα τῆς προόδου » , Εὐθύνη, 60 (1976), σσ. 625-637

180. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ “ἀπομυθοποίηση” τῆς μητέρας » , Εὐθύνη, 59 (1976), σσ. 594-595

181. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Περὶ αἰσιοδοξίας » , Εὐθύνη, 56 (1976), σσ. 453-454

182. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ ἐσωτερικὴ διάσταση. Δοκίμια συγχρόνου προβληματισμοῦ, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1975, 179 σ.

183. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μιὰ μικρὴ εἴδηση » , Εὐθύνη, 41 (1975), σ. 287

184. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ πολιτικοποίηση τῆς ἱστορικῆς ζωῆς » , Εὐθύνη, 48 (1975), σσ. 602-612

185. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Δημοκρατία καὶ Παιδεία » , Εὐθύνη, 41 (1975), σσ. 222-230

186. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Πολιτεία καὶ ἐρημιά. Δοκίμια γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1975, 207 σ.

187. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, « Ὁ εὐγενισμὸς τοῦ ἀνθρώπου», στό: Ὁδοκρατία, Ἀθήνα, Βασιλείου, 1975, σσ. 91-113

188. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἡ φιλοσοφία τοῦ Χάιντεγκερ, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1974, 163 σ.

189. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐπίλογος . “Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;” (Οἱ προϋποθέσεις γιὰ νὰ τεθῆ γνησίως ἡ διερώτηση περὶ τοῦ ἐσχάτου)» , Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 189-195

190. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μάρτιν Χάϊντεγκερ » , Εὐθύνη, 35 (1974), σσ. 508-511

191. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ καθεστὼς καὶ τὸ κατεστημένο . Δομολογικὴ θεώρηση τῶν ἱστορικῶν μορφωμάτων» , Εὐθύνη, 36 (1974), σσ. 593-603

192. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἰνδικὸς μύθος » , Εὐθύνη, 27 (1974), σσ. 133-136

193. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «250 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἐμμανουὴλ Κάντ » , Νέα Ἑστία, 96, 1135 (1974), σσ. 1569-1593

194. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Μάρτιν Χάϊντεγκερ . Ἀφιέρωμα στὴν 85η ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του» , Εὐθύνη, 32 (1974), σσ. 508-511

195. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ ἀλσύλιο τῆς Φιλοθέης » , Εὐθύνη, 21 (1973), σσ. 476-477

196. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ γιγαντομαχία περὶ ἐσχάτου » , Εὐθύνη, 14 (1973), σσ. 75-80

197. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Φιλοσοφία”, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἐπετηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Κ.Κ.Ε.Φ.). “Φιλοσοφία”. Τόμος 2ος, 1972, 360 σ. » , Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 281-282

198. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἀπειλή » , Εὐθύνη, 18 (1973), σσ. 318-325

199. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Προοπτικές. Αἰσθητικά, φιλοσοφικὰ καὶ κοινωνιολογικὰ δοκίμια, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1972, 162 σ.

200. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ δοκιμασία τοῦ χρόνου » , Εὐθύνη, 11 (1972), σσ. 515-517

201. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Ποῦ ὀφείλεται ὁ ἐκδοτικὸς ὀργασμός . Μιὰ ἔρευνα στὴν ὁποία πολλοὶ “πνευματικοὶ ἄνθρωποι” ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν» , Δημιουργίες, 4 (1971), σσ. 105-108

202. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐλευθερία καὶ ἀναγκαιότητα . Φιλοσοφικὴ θεώρηση καὶ ἀνάλυση» , Δημιουργίες, 11-12 (1971), σσ. 124-128

203. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τρία κείμενα τοῦ Μάρτιν Χάϊντεγκερ » , Λωτός, 1 (1971), σσ. 145-165

204. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἀπὸ τὸν μῦθο στὸν λόγο. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 68-93

205. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν. Revue de Recherches Sociates / Τριμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι, 1969-

206. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Καὶ πάλι ἡ “τρίτη δημοτική” » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 46 (1967), σ. 181

207. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συνομιλίες » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 42 (1966), σσ. 329-333

208. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Συνομιλίες » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 42 (1966), σσ. 329-333

209. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ μέλλον τῆς ποίησης μέλλον τοῦ ἀνθρώπου » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 112-114

210. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, Οἱ ἱστορικὲς προοπτικὲς τοῦ ἠθικοῦ ἀνθρώπου, Ἀθῆναι, 1965, 31 σ.

211. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὰ ἔργα ὑποδομῆς στὴν παιδεία » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 53-61

212. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἡ ἠθικὴ κρίση, κρίση τοῦ ἀτόμου » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 65-69

213. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Ἐλεύθερες γνῶμες . Ἡ ἠθικὴ κρίση, κρίση τοῦ ἀνθρώπου» , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 19 (1964), σσ. 65-69

214. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Πρὸς μία νέα θρησκευτικὴ μυθολογία » , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 2 (1964), σσ. 47-51

215. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «“Ἡ Νέα Θεότης” . Πρὸς μιὰ νέα θρησκευτικὴ μυθολογία» , Ἐποχές [τεύχη 1-14], 11 (1964), σσ. 47-51

216. Μαλεβίτσης, Χρῆστος, «Τὸ αἰώνιο παρόν » , Εὐθύνη, 96 (1959), σ. 660