ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Passeron, René, «Diotima et la création de la philosophie ouverte » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 98-103

2. Passeron, René, «Le surréalisme et la création artistique » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 215-22

3. Passeron, René, «Expression et création » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 103-106

4. Passeron, René, «La poétique comme science spécifique de l' art » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 132-136