ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Pucelle, Jean, «Espace et civilisation » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 153-159

2. Pucelle, Jean, «Athènes et Jérusalem: l' archetype de l' homme » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 164-170

3. Pucelle, Jean, «L' amour et la mort - Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θάνατος», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 274-295

4. Pucelle, Jean, «L' écriture et le dessin » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 146-152

5. Pucelle, Jean, «L' hylémorphisme et ses champs d' application » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 105-114

6. Pucelle, Jean, «Παράκλησις » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 11-12 (1972-1973), σσ. 63-71