ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gabaude, Jean-Marc, «Exemple cartésien d' une pensée dyadique » , Παρνασσός, 41 (1999), σσ. 28-36

2. Gabaude, Jean-Marc, «Moutsopoulos E., “Philosophie de la culture Grecque”, Athènes, Académie d' Athènes, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, 1998», Φιλοσοφία, 29(1999) , σσ. 222-223

3. Κελεσίδου, Ἄννα, Μπενάκης, Λίνος Γ., Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Κουτλούκα, Μαρία Ε., Τερέζης, Χρῆστος, Μάνος, Ἀνδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Gabaude, Jean-Marc, Gobry, Ivan, Halfwassen, Jens, Σιάσος, Λάμπρος Χρ., Παπαμιχαλόπουλος, Ἀνδρέας, Bazán, Garcia F., Lang, Andrew, Perczel, I., Charles-Saget, A., Andia de, Ysabel, Witt, R., Jeaneau, E., Pöltner, G., Ἀλεξανδράκης, Α., Philosophie Dionysienne , χ. τ., 1995

4. Gabaude, Jean-Marc, « L' avènement grec de la “Parrhesie” et son actualité au bout de 2500 ans», στό: 2500 χρόνια Δημοκρατίας, Ἀθήνα, 1992, σσ. 103-108

5. Gabaude, Jean-Marc, «Originalité de l' éducation selon l' Épicurisme » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 53-66

6. Gabaude, Jean-Marc, «Callot Émile, “Les limites de la philosophie naturelle de la biologie moderne”, Paris, La pensée universelle, 1972, 198 p. » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σ. 223

7. Gabaude, Jean-Marc, «Les plaisirs selon Épicure » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 211-214

8. Gabaude, Jean-Marc, «La liberté, donée métaphysique/conquête sociale » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 208-210

9. Gabaude, Jean-Marc, «Callot Émile, “Les limites de la philosophie naturelle de la biologie moderne”, Paris, La pensée universelle, 1972, 198 p. » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σ. 223

10. Gabaude, Jean-Marc, «Les plaisirs selon Épicure » , Διοτίμα - Diotima, 11 (1983), σσ. 211-214

11. Gabaude, Jean-Marc, «Discontinuité/continuité du mouvement dans la physicologie épicuriste » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 165-171

12. Gabaude, Jean-Marc, «Klock André, “Une enfance captive: de l' immaturité vers l' autonomie du jeune adolescent”, Bibliothèque de Psychologie Clinique, Privat, 1974, 280 p. » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σ. 194

13. Bastide, George, «La notion d' authenticité » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σσ. 134-136

14. Gabaude, Jean-Marc, «Carvalho Manoel Joaquim de, “Contre Marx philosophe”. Paris, Téqui, 1977, 346 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σσ. 207-208

15. Gabaude, Jean-Marc, «Barion Jacob, “Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik”, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 164 p. » , Ἐποπτεία, 17 (1977), σ. 680

16. Gabaude, Jean-Marc, «Barion Jacob, “Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik”, Bonn, Bouvier Verlag Grundmann, 1974, 164 S. » , Ἐποπτεία, 17 (1977), σ. 680

17. Gabaude, Jean-Marc, «Conche Marcel, “La Mort et la Pensée”, Villers sur Mer, Editions de Mégare, 1973, 72 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 186-187

18. Gabaude, Jean-Marc, «Pluralisme épicuriste de l' explicabilité » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 157-162

19. Gabaude, Jean-Marc, «Lacroix Jean, “Le personnalisme comme anti-idéologie”, Paris, P.U.F., 1972, 164 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 170-171

20. Gabaude, Jean-Marc, «Goyard-Fabre Simone, “La philosophie des lumières en France”, Paris, Klincksieck, 1972, 342 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 172-173

21. Gabaude, Jean-Marc, «Goyard-Fabre Simone, “Nietzsche et la conversion métaphysique”, Paris, La pensée universelle, 1972, 562 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 169-170