ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Puschkin, Alexander Sergejewitsh, «Ἡ γραικιά » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 24, 273-274 (1975), σ. 69

2. Puschkin, Alexander Sergejewitsh, «Ὁ προφήτης » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 24, 273-274 (1975), σσ. 68-69

3. Puschkin, Alexander Sergejewitsh, «Ὁ Κιρτζαλῆς » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 11, 119 (1962), σσ. 271-275

4. Puschkin, Alexander Sergejewitsh, «Ἡ θύελλα » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 11, 121-122 (1962), σσ. 493-500