ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Goethe, Johann Wolfgang, Ἡ Μινιόν, χ.τ., Ἠριδανὸς, χ.χ., 77 σ.

2. Goethe, Johann Wolfgang, Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὰ Maximen und Reflexionen, Ἀθήνα, Στιγμὴ, 1993, 101 σ.

3. Goethe, Johann Wolfgang, «Τῶν Στοιχειῶν ὁ Ρήγας » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 12, 130 (1963), σ. 155

4. Goethe, Johann Wolfgang, Φάουστ, Ἀθῆναι, 1963, 553 σ.

5. Goethe, Johann Wolfgang, «Μακάβριος χορός » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 11, 125-126 (1962), σσ. 762-763

6. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 267 (1938), σσ. 160-164

7. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 271 (1938), σσ. 447-450

8. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 274 (1938), σσ. 673-676

9. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 278 (1938), σσ. 886-895

10. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 280 (1938), σσ. 1110-1114

11. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 283 (1938), σσ. 1332-1338

12. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 265 (1938), σσ. 18-24

13. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 268 (1938), σσ. 246-251

14. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 271 (1938), σσ. 534-537

15. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 275 (1938), σσ. 744-750

16. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 278 (1938), σσ. 968-973

17. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 281 (1938), σσ. 1178-1184

18. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 284 (1938), σσ. 1390-1394

19. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 265 (1938), σσ. 82-89

20. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 269 (1938), σσ. 306-310

21. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 273 (1938), σσ. 606-610

22. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 23, 276 (1938), σσ. 815-821

23. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 34, 279 (1938), σσ. 1037-1044

24. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 282 (1938), σσ. 1249-1253

25. Goethe, Johann Wolfgang, «Φάουστ » , Νέα Ἑστία, 24, 285 (1938), σσ. 1477-1480