ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gramsci, Antonio, «Ἄρθρο στὸ Ordine Nuovo, 5 Ἰανουαρίου 1921 » , Οὐτοπία, 11 (1994), σσ. 132-133

2. Gramsci, Antonio, «Ἕνα γράμμα τοῦ συντρόφου Γκράμσι γιὰ τὸ φουτουρισμό » , Οὐτοπία, 11 (1994), σσ. 133-135

3. Gramsci, Antonio, «Μαρξισμὸς καὶ οὐτοπία » , Ἐπιστημονικὴ Σκέψη, 49 (1990), σσ. 37-45

4. Gramsci, Antonio, «Ἐκτεϋλορισμὸς καὶ ἐκμηχανισμὸς τοῦ ἐργαζόμενου » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 28-29

5. Gramsci, Antonio, «Ἀμερικανικὸς καὶ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 27-28

6. Gramsci, Antonio, «Οἰκονομικὴ αὐτάρκεια τῆς βιομηχανίας » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 21-22

7. Gramsci, Antonio, «“Γράμματα ἀπὸ τὴ φυλακή” » , Ὁ Πολίτης, 78 (1987), σσ. 65-72

8. Gramsci, Antonio, «Ἀμερικανισμὸς καὶ φορντισμός » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σ. 19

9. Gramsci, Antonio, «Μερικὲς πλευρὲς τοῦ σεξουαλικοῦ ζητήματος » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 24-25

10. Gramsci, Antonio, «Οἱ ὑψηλοὶ μισθοί » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 22-24

11. Gramsci, Antonio, «Ἐξορθολογισμὸς τῆς εὐρωπαϊκῆς δημογραφικῆς σύνθεσης » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 20-21

12. Gramsci, Antonio, «Τὸ ζωῶδες καὶ ὁ βιομηχανισμός » , Ὁ Πολίτης, 79 (1987), σσ. 25-27

13. Gramsci, Antonio, «Ὁ νεώτερος ἡγεμόνας . Ἀποσπάσματα» , Δευκαλίων, 22 (1978), σσ. 271-282

14. Gramsci, Antonio, «Τὸ κίνημα τῶν ἐργοστασιακῶν συμβουλίων στὸ Τουρίνο » , Ἀντί, 107 (1978), σσ. 35-38