ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Anton, John P., Ἰωαννίδης, Κλεῖτος, Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Purtill, Richard, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Sijaković, Bogoljub, Παπαθανασίου, Μαρία, Sullivan, Thomas D., Russell, Norman, Bouteneff, Peter, Perishich, Vladan, Zunjic, Slobodan, Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), 20-28/08/1993, Athens, 1994, 328 σ.

2. Perishich, Vladan, «Can we speak about Patristic theory of ideas?», στό: Proceedings of the Fifth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ὀρθοδοξία - Philosophy and Orthodoxy (Vol. I), Samos - Patmos, 1994, σσ. 147-160