ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kelley, David, «What is knowledge?», στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 96-103

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Wubnig, J., Gobár, Ash, Ladikos, Anastasios, Beattie, Alastair, Walton, Richard, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Eming, Knut, Kelley, David, Notomi, Noburu, Poulakos, Takis, Vassiliou, Anastasia, Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 251 σ.