ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Yamakawa, Hideya, Wubnig, J., Junker, Kirk W., Ladikos, Anastasios, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Brandon, E. P., Castellano, Christina, Jeong - Ok, Cho, Cuenca I Almenar, Salvador, Feitosa, Charles, Caffney, Paul, Γεωργακόπουλος, Νένος, Hoffman, David C., Kyung - Jik, Lee, Llano Sánchez, Rafael, Meacham, Darian, Medvedev, Alexei, Popoveniuc, Bogdan, Rosell, Sergi, Takahashi, Masahito, Vidal, Garcés Manual, Vidal Mayor, Vanessa, Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), 1-7/08/2005, Athens, Ἰωνία, 2006, 259 σ.

2. Popoveniuc, Bogdan, «Globalised person», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 162-176