ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kyung - Jik, Lee, «Stem cell research and the view of life in Korean Buddhish», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 123-128

2. Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Yamakawa, Hideya, Wubnig, J., Junker, Kirk W., Ladikos, Anastasios, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Brandon, E. P., Castellano, Christina, Jeong - Ok, Cho, Cuenca I Almenar, Salvador, Feitosa, Charles, Caffney, Paul, Γεωργακόπουλος, Νένος, Hoffman, David C., Kyung - Jik, Lee, Llano Sánchez, Rafael, Meacham, Darian, Medvedev, Alexei, Popoveniuc, Bogdan, Rosell, Sergi, Takahashi, Masahito, Vidal, Garcés Manual, Vidal Mayor, Vanessa, Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), 1-7/08/2005, Athens, Ἰωνία, 2006, 259 σ.