ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gajewska, Magdalena, «Death as an emptiness, symbol, methamorphosis and metaphor - on the modern culture background», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 118-122

2. Robinson, Thomas M., Λεύκα, Αἰκατερίνη, Καραβάκου, Βασιλική, Yonezawa, Shigeru, Arditto, Linda, Andrews, James A., Bantomsin, Porntipha, Bernard, Daniel Rex, Caňestro, Noemí Calabuig, Dong-Min, Chang, Cicovacki, Phedrag, Da Silva, José Carlos Avelino, Forte, Juan Manuel, Gajewska, Magdalena, Heyns, Michael, Ivanovic, Filip, Taşdelen, Demet Kurtoğlu, López-López, Pablo, McGuire, John Michael, Rea, Caterina, Simpson, Peter, Kwok-Kui, Wong, Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), 1-7/08/2005, Athens, Ἰωνία, 2006, 255 σ.