ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kuwako, Toshio, «The possibility of environmental discourse in Aristotle», στό: Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), Σάμος - Φοῦρνοι, 1999, σσ. 112-120

2. Anton, John P., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Zistakis, Aleksandar, Gericke, John, Blakeley, Donald, Lee, Keekok, Westra, Laura, Bowe, Geoff., Fox, Warwick, Gunderson, Martin, Loizou, Andros, Wilkinson, Lisa, Pietarinen, Juhani, Τσόλης, Θεόδωρος Λ., Crabbé, Philippe, Kuwako, Toshio, Shearman, Richard, Voss, Deborah, Proceedings of the Tenth International Conference on Greek Philosophy , Φιλοσοφία καὶ Οἰκολογία: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸ περιβάλλον - Philosophy and Ecology: Greek Philosophy and the Environment (Vol. I), 23-28/08/1998, Ἰωνία, 1999, 255 σ.