ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., Reedy, Jeremiah, Frede, Michael, Luz, Menahem, Πιερρῆς, Ἀπόστολος Λ., Παπαθανασίου, Μάρω Κ., Fortunoff, David, Michelsen, J. M., Kusayama, Kyoko, Lautner, Peter, Μήτσης, Φίλιππος, Blakeley, Donald, Hahm, David E., Stephens, William, Rocca, Julius, Ledbetter, Grace, Placido, Domingo, Preus, Peter, Shields, Christopher, Ward, Julie K., Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy , Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), 22-30/08/1992, Athens, 1994, 247 σ.

2. Placido, Domingo, «The Garden: Between the consciousness of changes and intellectual hedonism», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 177-181