ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kalan, Valentin, «Competition, values and the rhythm of life. Some reflections on Antiphon, Thucydides and Aristotle», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 120-152

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Πατσιώτη, Ἰωάννα, Καραβάκου, Βασιλική, Ζαχαρίου, Παναγιώτης, Lee, Keekok, Westra, Laura, Tagore, Rabindranath, Poulakos, John, Ladikos, Anastasios, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Renaud, François, Ἀρβανιτόπουλος, Μιχάλης, Gaffney, Paul, Hardy, Jörg H., Hitchcock, David, Kalan, Valentin, Kuisma, Olva, Maryon, Jerome, Northwood, Heidi M., Sheridan, Heather, Stocker, Barry, Wilkinson, Lisa, Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy , Vol. I, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), 27/06-04/07/2004, Athens, 2005, 416 σ.