ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gaffney, Paul, «Between values and codes. How culture and law shape each other», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol II), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 74-83

2. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Reedy, Jeremiah, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Tarrant, Harold, Καλιμτζῆς, Κώστας, Λεύκα, Αἰκατερίνη, Πατσιώτη, Ἰωάννα, Καραβάκου, Βασιλική, Ζαχαρίου, Παναγιώτης, Lee, Keekok, Westra, Laura, Tagore, Rabindranath, Poulakos, John, Ladikos, Anastasios, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Renaud, François, Ἀρβανιτόπουλος, Μιχάλης, Gaffney, Paul, Hardy, Jörg H., Hitchcock, David, Kalan, Valentin, Kuisma, Olva, Maryon, Jerome, Northwood, Heidi M., Sheridan, Heather, Stocker, Barry, Wilkinson, Lisa, Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy , Vol. I, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), 27/06-04/07/2004, Athens, 2005, 416 σ.

3. Gaffney, Paul, «Athletics as paradigm. Toward a more competitive world», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 77-86