ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Anton, John P., Gloy, Karen, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Ausland, Hayden W., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Τσάλλα, Ἑλένη, Lee, Keekok, Westra, Laura, Arditto, Linda, Bos, Abpaham P., Gobár, Ash, Graham, Gordon, Jarratt, Susan C., Ladikos, Anastasios, Loizou, Andros, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Tsolis, Theodore, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), 2-8/08/2002, Athens, 2003, 268 σ.

2. Graham, Gordon, «Παγκοσμιοποίηση, παγκόσμια κοινότητα καὶ τὸ διαδίκτυο», στό: Πρακτικὰ ΙΔ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Τόμος Γ΄), Σάμος, 2003, σσ. 77-94

3. Graham, Gordon, «Globalisation, global community and the Internet», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 93-106

4. Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν., Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ., Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ., Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Anton, John P., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, Ράπτη, Γιούλη, Ἀποστολόπουλος, Χαράλαμπος, Βενέτη, Μαρία, Βερτουδάκης, Βασίλειος, Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β., Τσώλης, Θεόδωρος, Παπαδῆς, Δημήτρης Ι., Ποττάκης, Γιάννης Α., Τσιαντῆς, Γεώργιος Ι., Μερκενίδου, Ἑλένη, Lee, Keekok, Χάρακας, Χαρίλαος, Βουδούρη, Σοφία, Graham, Gordon, Loizou, Andros, Κουντούρη, Καλλιόπη, Πρακτικὰ ΙΔ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Τόμος Γ΄), 2-8/08/2002, Ἀθήνα, Ἰωνία, 2003, 356 σ.