ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Anton, John P., Gloy, Karen, Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Ausland, Hayden W., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Τσάλλα, Ἑλένη, Lee, Keekok, Westra, Laura, Arditto, Linda, Bos, Abpaham P., Gobár, Ash, Graham, Gordon, Jarratt, Susan C., Ladikos, Anastasios, Loizou, Andros, Ποττάκη, Ἰφιγένεια, Tsolis, Theodore, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy , Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), 2-8/08/2002, Athens, 2003, 268 σ.

2. Gobár, Ash, «Philosophy as cultural healer: An interpretation of a recurring theme in Plato and Heidegger», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 80-92

3. Gobár, Ash, «Socratic truth revisited: Heidegger's illumination of Socratic truth in the light of recent epistemology », στό: Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2001, σσ. 89-95

4. Εὐαγγελίου, Χρῆστος Χ., Anton, John P., Purtill, Richard, Castle, Lilia, Yamakawa, Hideya, Gericke, John, Olshewsky, Thomas M., Μανιάτης, Γιῶργος Ν., Wubnig, J., Gobár, Ash, Ladikos, Anastasios, Beattie, Alastair, Walton, Richard, Wilkinson, Lisa, Ayotte, Kevin, Eming, Knut, Kelley, David, Notomi, Noburu, Poulakos, Takis, Vassiliou, Anastasia, Proceedings of the Twelfth International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ γνωσιοθεωρία - Greek Philosophy and Epistemology (Vol I), 20-27/08/2000, Athens, Ionia, 2001, 251 σ.