ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Künkel, Fritz, «Ἀπὸ τὴν “Εἰσαγωγὴ στὴ Χαρακτηρολογία” . Παιδικοὶ χαρακτῆρες» , Νέα Ἑστία, 5, 55 (1929), σσ. 262-266

2. Künkel, Fritz, «Ἀπὸ τὴν “Εἰσαγωγὴ στὴ Χαρακτηρολογία” . Τὸ ξεκαθάρισμα» , Νέα Ἑστία, 6, 63 (1929), σσ. 609-612

3. Künkel, Fritz, «Ἀπὸ τὴν “Εἰσαγωγὴ στὴ Χαρακτηρολογία” . Ἀγάπη καὶ γάμος» , Νέα Ἑστία, 5, 56 (1929), σσ. 296-299

4. Künkel, Fritz, «Ἀπὸ τὴν “Εἰσαγωγὴ στὴ Χαρακτηρολογία” . Μορφὴ τοῦ χαρακτήρα» , Νέα Ἑστία, 5, 51 (1929), σσ. 94-100

5. Künkel, Fritz, «Ἀπὸ τὴν “Εἰσαγωγὴ στὴ Χαρακτηρολογία” . Ἀγάπη καὶ γάμος» , Νέα Ἑστία, 5, 57 (1929), σσ. 335-338