ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Hoffmann, Ernst, Nédoncelle, Maurice Gustave, Alfonsi, Luigi, Minio-Paluello, L., Bark, William, Mathwish, Johannes, Tränkle, Hermann, Patch, Howard R., Kappelmacher, Alfred, Sassen, Ferdinand, Solmsen, Friedrich, Bidez, Joseph, Shiel, James, Kennard Rand, Edward, Vogel, Cornelia Johanna de, Mohrmann, Christine, Gegenschatz, Ernst, Ralfs, Günter, Chamberlain, David S., Courcelle, Pierre, Dronke, Peter, Boethius , Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984, 466 σ.