ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Maritain, Jacques, Müller, Max, Elders, Leo J., Owen, Robert, Klubertanz, George P., Leist, Fritz, Langlois, Jean, O' Donnel, Robert A., Weier, Winfried, Fabro, Cornelio, Courtès, Pierre-Ceslas, Veres, Tomo, Gumppenberg, Rudolf, Lotz, Johannes B., Giacon, Carlo, Thomas von Aquin - Band 2 . Band 2, .Philosophische Fragen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, 572 σ.