ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Grabmann, Martin, Verbeke, G., Mandonnet, Pierre, Browne, M. D., Pelster, Franz, Feder, Alfred, Sladeczek, Maria, Scheeben, Heribert Chr., Glorieux, Palémon, Motte, Antonin - René, Landgraf, Arthur, Geenen, Godefridus, Steenberghen, Fernand Van, Henle, Robert John, Gunten, François von, Heath, Thomas R., Horst, Ulrich, Dondaine, Antoine, Pesch, Otto Hermann, Engelbert, Pius, Heinzmann, Richard, Thomas von Aquin - Band 1 . Band 1, .Chronologie und Werkanalyse, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 491 σ.