ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Krishnamurti, Jiddu, Σημειώσεις, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1996, 300 σ.

2. Krishnamurti, Jiddu, Γράμματα σὲ μιὰ νεαρὴ φίλη, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1992, 60 σ.

3. Krishnamurti, Jiddu, Ἡ ζωὴ εἶναι μπροστά μας, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1991, 231 σ.

4. Krishnamurti, Jiddu, Ἡ τέχνη τῆς ζωῆς, Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1990, 131 σ.