ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 173 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 151 ἕως 173

151. Ἀντωνιάδη, Σοφία Α., «Rosemond Keetje, “De Drukkerij van Nikodemos Metaxas in Konstantinopel (1627-1628)” » , , σσ. 157-159

152. Anton, John P., «Ross Ralph, “Obligation. A Social Theory”. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1970, 200 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 231-233

153. Παπαδόπουλος, Θωμᾶς Ἰω., «Rotolo Vincenzo, “Il Carme "Hellas" di Leone Allaci”. Palermo, Quaderni dell' Instituto di Filologia Greca dell' Università di Palermo pubblicati da Bruno Lavagnini, 3, 1966, 15 p. » , Ἑλληνικά, 23, 2 (1970), σσ. 397-399

154. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Rotry Richard, “Achieving our country: leftist tought in 20th - Century America. (Φτιάχνοντας τὴ χώρα μας: Ἡ ἀριστερὴ σκέψη στὴν Ἀμερικὴ κατὰ τὸν 20ό αἰώνα)”, Harvard University Press, Harvard, 1998», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 18/02/2000, σ. 16

155. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Rotry Richard, “Truth and Progress. Philosophical Papers. (Ἀλήθεια καὶ πρόοδος. Φιλοσοφικὰ κείμενα)”. Τόμος ΙΙΙ, Cambridge University Press, Cambridge, 1999», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 18/02/2000, σ. 16

156. Γιαλκέτσης, Θανάσης, «Rotry Richard, “Ἡ φιλοσοφία καὶ ὁ καθρέφτης τῆς φύσης”. Μετάφρ., Πάρις Μπουρλάκης-Γιῶργος Φουρτούνης, ἐπιμ., Φιλήμων Παιονίδης. Κριτική, 538 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 14/12/2001, σ. 30

157. Köchler, Hans, «Röttgers Kurt, “Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx” (Quellen und Studien zur Philosophie, Bd. 8), Berlin, Verlag Walter de Gruyter and Co., 1975, IX 302 S. » , Ἐποπτεία, 30 (1979), σ. 85

158. Κόντος, Παῦλος, «Rousseau J. -J., “Αἰμίλιος ἢ περὶ ἀγωγῆς”. Βιβλία Ι-ΙΙΙ. Μετάφρ., Π. Γκέκας, ἐπιμ., Γ. Σπανός. Ἀθήνα, Πλέθρον, 2001, 277 σ. » , Νέα Ἑστία, 150, 1736 (2001), σσ. 136-140

159. Τερζάκης, Φώτης, «Rousseau Jean- Jacques, “Δοκίμιο περὶ καταγωγῆς τῶν γλωσσῶν”. Μετάφρ., ἐπιμ., Κωστῆς Παπαγιώργης. Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1998, 128 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 30/4/1999, σ. 13

160. Βέικος, Θεόφιλος Α., «Roussos Evangelos N., “Heraklit - Bibliographie”, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1971, XX, 164 S. » , Ἑλληνικά, 26 (1973), σσ. 132-137

161. Λιανός, Θεόδωρος Π., «Rubenstein Richard E., “Τὰ τέκνα τοῦ Ἀριστοτέλη. Πῶς ἡ Ἀρχαία Σοφία φώτισε τοὺς σκοτεινοὺς Χρόνους”. Μετάφρ., Ρένα Καρακατσάνη. Ἐκδ., Λιβάνη, 2004, 462 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Βιβλία, 03/10/2004, σ. 42

162. Χριστιανίδης, Γ., «Rucker Rudy, “Τὸ ἄπειρο καὶ ὁ Νοῦς”, μετάφρ., ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Κώστας Χατζηκυριάκου, ἐκδ., Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 30/06/2000, σ. 19

163. Οὐράνης, Κώστας, «Rudyard Kipling . Ὁ ποιητὴς τῆς βρετανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ ἠρωϊκοῦ αἰσθήματος τῆς ζωῆς» , Νέα Ἑστία, 19, 220 (1936), σσ. 244-246

164. Perricone, Christopher, «Ruins and the sublime » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 93-101

165. Blum, Alex, «Ruminations on psychological illness » , Σκέψις - Skepsis, 1 (1990), σσ. 185-188

166. Χασιώτης, Ἰωάννης Κ., «Runciman Steven, “The fall of Constantinople (1453)”, Cambridge, At the University Press 1965, 256 p. » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 29 (1965), σσ. 70-72

167. Σούλης, Γεώργιος Χρ., « Runciman Steven, “The fall of Constantinople 1453”, Cambridge, At the University Press, 1965, 256 p.», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά - Βαλκανικά - Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, σσ. 367-368

168. Ruperto-Carola. Forschunsgmagazin

169. Πουλόπουλος, Σ., «Russel B., “Introduction to mathematical philosophy, allen and unwid”, London, 1952 » , Ἑλληνικὴ Δημιουργία, 136 (1953), σ. 442

170. Θεοδωρόπουλος, Τάκης, «Russell Bertrand, “On Religion”. Routledge, Εd., Louis Greenspan and Stefan Andersson, 1999», Τὰ Νέα. Πρόσωπα 21ος αἰώνας, 01/07/2000, σ. 34

171. Γιαλκέτσης, Θανάσης, «Russell Bertrand, “Ἰσχύς, Εὐρασία”. Μετάφρ., Γιῶργος Κυριακόπουλος», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 12/04/2002, σ. 2

172. Ἀνώνυμος, «Russell E. S., “The behaviour of animals”, London, E. Arnold, 1934 » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σ. 509

173. Ἀνώνυμος, «Ruyter R., “Une métaphysique presente -t- elle de l' intérêt?” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος ΣΤ΄ 1935), 6, 4 (1935), σσ. 506-508