ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 121 ἕως 127

121. Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, Διαλέτης, Δ., « Issues in thε historiography of Post-Byzantine science», στό: Trends in the Historiography of Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1994, σσ. 121-127

122. Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, Διαλέτης, Δ., « Issues in thε historiography of Post-Byzantine science», στό: Trends in the Historiography of Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1994, σσ. 121-127

123. Apel, Karl-Otto, «Ist der Tod eine Bedingung der Möglichkeit von Bedeutung? - Εἶναι ὁ θάνατος προϋπόθεση τῆς δυνατότητας τοῦ νοήματος;», στό: Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας, Μελέτη θανάτου, Μυστρᾶς, 1977, σσ. 122-141

124. Guzzo, Augusto, « Itinerario estetico», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 288-312

125. Μπέττης, Στέφανος Ν., «IV. Πολυζώης Κοντός . Ὁ φοιβόληπτος Γιαννιώτης παπαδοδάσκαλος» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 18, 203-204 (1969), σσ. 127-134

126. Μπέττης, Στέφανος Ν., «IV. Πολυζώης Κοντός . Ὁ φοιβόληπτος Γιαννιώτης παπαδοδάσκαλος» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 18, 205-206 (1969), σσ. 204-214

127. Μπέττης, Στέφανος Ν., «IX. Οἱ Ἀσώπιος καὶ Φιλητᾶς . Στὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ Τεργέστης» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 231-32-33 (1971), σσ. 552-577