ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 942 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 931 ἕως 942

931. Pupille. Zeitschrift für würzburg

932. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Putnam Hilary, “Τὰ πολλὰ πρόσωπα τοῦ ρεαλισμοῦ”. Μετάφρ., Μαρία Βενιέρη, Κατερίνα Σταυροπούλου. “Πανεπιστημικὲς Ἐκδόσεις Κρήτης”, 127 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 16/04/1999, σ. 4

933. Βενιέρη, Μαρία, «Putnam's argument on brains in a vat » , Σκέψις - Skepsis, 7 (1996), σσ. 95-104

934. Southgate, B. C., «Pyrrhonian postmodernism: ancient roots of an historiographical crisis » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σσ. 9-19

935. Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., «Pyrrhonism and Paul Feyerabend: A study of ancient and modern Scepticism», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 11-29

936. Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., «Pyrrhonism and Paul Feyerabend: A study of ancient and modern Scepticism», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 11-29

937. Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ., «Pyrrhonism and Paul Feyerabend: A study of ancient and modern scepticism», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. IΙ ), Τόμος B΄, Rhodes - Lindos, 1994, σσ. 11-29

938. Lautner, Peter, «Pythagoras and aristotelian elements in the theories of perception in the late athenian commentators», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 110-116

939. Tjiattas, Mary, «Pythagorean askesis and the educative preconditions of sophrosyne», στό: Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I), Samos, σσ. 394-402

940. Purtill, Richard, «Pythagorean persons», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 163-170

941. Kusayama, Kyoko, «Pythagoreanism in Plato's cosmology», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 102-109

942. Robinson, Thomas M., «Pythagoreans and Plato», στό: Proceedings of the Third International Conference on Greek Philosophy, Πυθαγόρεια φιλοσοφία - Pythagorean Philosophy (Vol. I), Samos, 1992, σσ. 182-188