ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 97 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 91 ἕως 97

91. Österreichische Osthefte, Wien, 1985

92. Östkirchliche Studien, Würzburg

93. Κούτρας, Δημήτριος Ν., « Oswald Spengler», στό: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ε΄, Ἀθῆναι, Πυρσός, χ. χ., σ. 23

94. Caňestro, Noemí Calabuig, «Otto Weininger: figure of transition between Schopenhauer and Wittgenstein», στό: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ - The philosophy of Culture (Vol I), Σάμος - Πάτμος, 2006, σσ. 68-82

95. Κουτλούκα, Μαρία Ε., «Ottonelo Pier Paolo, “Dialogo e Silenzio”, Genova, Studio Editoriale di Cultura, 1990, 188 p.», Φιλοσοφία, 21-22(1991-1992) , σσ. 532-536

96. Oxford Studies in Ancient Philosophy, Oxford, 1983-

97. Λαβράνου, Ἀλίκη, «Oἱ ἱστοριστικὲς βάσεις τῆς θεωρίας τοῦ δικαίου τοῦ Friedrich Carl von Savigny » , Ἀξιολογικά, 8 (1995), σσ. 70-130