ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 476 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 451 ἕως 476

451. Lens-Tuero, Jesus, «Athleticism and philosophy in Diodorus Siculus' “Historical Library”», στό: Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy, Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II), Κῶς - Κάλυμνος, 1998, σσ. 241-261

452. Gaffney, Paul, «Athletics as paradigm. Toward a more competitive world», στό: Proceedings of the First World Olympic Congress on Philosophy, Φιλοσοφία, Ἀνταγωνιστικότητα καὶ Ἀγαθὸς Βίος - Philosophy, Competition and the Good Life (Vol. I), Ἀθήνα - Σπέτσες, 2005, σσ. 77-86

453. Μπιτσάκης, Εὐτύχης, «Atome: De l' intuition philosophique a la chromodynamique quantique», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 65-84

454. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ., «Atteslander Peter, “Methoden der empirischen Sozialforschung”. Band 2100. Berlin, Sammlungen Göschen, 1975, 320 S. » , Ἐποπτεία, 11-12 (1977), σσ. 301-302

455. Atti del Congresso Internazionale di Filosofia (XII) , Congresso Internazionale di Filosofia

456. Atti del Symposium Heracliteum , Τόμος Α΄, Symposium Heracliteum, 1981, Edizioni dell' Ateneo, 1981

457. Atti della Accademia Pontaniana, Giannini- Napoli, 1990

458. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Au pays du sourire ou la polyvalence d' une activité psycho-somatique » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 8 (1969), σσ. 99-118

459. Galimberti, André, «Au sujet de l' art et du langage dans leur rapport » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σσ. 92-95

460. Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος, «Aubenque P., “La Prudence chez Aristote”, Paris, P. U. F., 1963, 129 p. » , Ἑλληνικά, 19 (1966), σσ. 372-377

461. Δημητράκος, Γιῶργος Συμ., «Auf dem Wege zu einem europäischen Philosophieunterricht - Vers un enseignement européen de la philosophie - On the way to a trans - european teaching of philosophy » , Association Internationale des Professeurs de Philosophie, 17 (1987), σσ. 3-18

462. Hoffmann, Thomas Sören, Ungler, Franz, Aufhebung der Transzendentalphilosophie? . Systematische Beiträge zu Würdigung, Fortentwicklung und Kritik des transzendentalen Ansatzes zwischen Kant und Hegel, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1994

463. Πολίτης, Λίνος, «August Heisenberg » , Νέα Ἑστία, 9, 97 (1931), σσ. 36-39

464. Ἰωάννου, Πέτρος-Περικλῆς, «Aus den inedierten Schriften des Psellos: Das Lehrgedicht zum Messopfer und der Traktat gegen die Vorbetimmung der Todesstunde » , Byzantinische Zeitschrift, 51 (1958), σσ. 1-14

465. Eideneier, Hans, « Ausläufer byzantinischer Dichtung in zypriotischen Volksliedern Beweis mündlicher Überlieferung?», στό: Ἀντίχαρη, Ἀθήνα, 1984, σσ. 97-109

466. Lesses, Glenn, «Austere friends: The Stoics on the impartiality of friendship», στό: Proceedings of the Fourth International Conference on Greek Philosophy, Ἡ Ἑλληνιστικὴ Φιλοσοφία - Hellenistic Philosophy ( Vol. Ι ), Rhodes - Lindos, 1993, σσ. 84-92

467. Καραφύλλης, Γρηγόρης, «Authority as a powerless Survival in Politics and Education » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 169-185

468. Μαντζάνας, Μιχάλης, «Autogosia through an Inter-Disciplinary approach . Philosophical, Theological and Psychological» , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 231-238

469. Μαντζάνας, Μιχάλης, «Autogosia through an Inter-Disciplinary approach . Philosophical, Theological and Psychological» , Σκέψις - Skepsis, 16, 2 (2005), σσ. 231-238

470. Μούκανος, Δημήτριος Δ., «Autolycos de Pitane, “La Sphere en mouvement, Levers et couchers heliaques”, Testimonia. Texte établic et traduit par Germaine Aujac avec la collaboration de J- P. Brunet et R. Nadal, Assoc. G. Bude. Paris, 1979, 190 p. » , Διοτίμα - Diotima, 8 (1980), σ. 209

471. Jones, Henri, «Autour de l' engagement abusif en art » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 42-46

472. Κόντος, Παῦλος, «Avant - Propos » , Études Phénoménologiques, 11, 22 (1995), σσ. 3-5

473. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Π., Bourguet, Marie-Noëlle, Nordman, Daniel, Σιναρέλλη, Μαρούλα, «Avertissement», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 7-9

474. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Π., Bourguet, Marie-Noëlle, Nordman, Daniel, Σιναρέλλη, Μαρούλα, «Avertissement», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 7-9

475. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Π., Bourguet, Marie-Noëlle, Nordman, Daniel, Σιναρέλλη, Μαρούλα, «Avertissement», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 7-9

476. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Π., Bourguet, Marie-Noëlle, Nordman, Daniel, Σιναρέλλη, Μαρούλα, «Avertissement», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 7-9