ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 334 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 301 ἕως 330

301. Minguet, Philippe, « Sur la definition de l' art», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 231-240

302. Stefani, Afërdita, « Sur la naissance et le dévelopment de la pensée philosophique Grecque», στό: Ἡ φιλοσοφία στὰ Βαλκάνια σήμερα/Philosophy in Balkan Countries today, Ἀθήνα, Ἰνστιτοῦτο τοῦ Βιβλίου- Μ. Καρδαμίτσα, 1994, σσ. 119-124

303. Kalinowski, Georges, « Sur la réduction de la logique déontique la logique aléthique», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 653-666

304. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Sur la “participation” musicale chez Plotin», Φιλοσοφία, 1(1971) , σσ. 379-389

305. Stöckly, Doris, «Sur le chemin des galères vénitiennes vers la terre Sainte: L' étape de Rhodes » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 27 (1997), σσ. 79-88

306. Μουρέλος, Γιῶργος Ι., « Sur le concept d' antinature», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 450-456

307. Iorga, Nikolae, « Sur les compagnies Grecques de Transylvanie», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 50-51

308. Jannone, Antonio, «Sur les notions ἑκούσιον et ἀκούσιον dans la morale platonicienne » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 57-71

309. Irigoin, Jean, « Sur les origines lointaines des dialectes néo-grecs del' Italie méridionale», στό: Ἀντίχαρη, Ἀθήνα, 1984, σσ. 139-144

310. Dupréel, E., « Sur les Rapports de la Science et de la Philosophie», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄, Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 71-74

311. Grivaud, Gilles, «Sur quelques contradictions de l' administration vénitienne à Chypre (1473-1570) » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 20 (1990), σσ. 185-205

312. Ganchou, Thierry, «Sur quelques erreurs relatives aux derniers défenseurs grecs de Constantinople en 1453 » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 61-82

313. Joly, Henri, «Sur quelques problémes d' esthétique théâtrale chez Aristote et Brecht», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 140-150

314. Σωτηρίου, Μαρία Γ., « Sur quelques problémes de l' iconografie de la coupole de Saint-Georges de Thessalonique», στό: Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ, Ἀθῆναι, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς, 1972, σσ. 218-230

315. Joly, Henri, «Sur quelques significations “ontologiques” et “épistémologiques” de l' εἴδωλον démocritéen», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο, Ξάνθη, 1984, σσ. 247-265

316. Καστοριάδης, Κορνήλιος, Sur “Le Politique” de Platon, Παρίσι, Seuil, 1999, 197 σ.

317. Yomoto, Yasumata, «Suzuki Teruo, “Studies on Greek Philosophy (Cirishia Tetsugaku Ronkoo)”, Tokyo, 1982, 376 p. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 4, 11 (1987), σσ. 224-226

318. Κούτρας, Δημήτριος Ν., «Svilar M. - R., “Denn das Dunkel ist heilig”. Ein Streifzug durch die “Psyche” der archaischen Griechen, Bern / Frankfurt, Herbert Lang, 1976, VI + 191 p. » , Διοτίμα - Diotima, 5 (1977), σ. 201

319. Κυριακίδης, Στίλπων Π., «Svoboda K., “La démonologie de Michel Psellos”, Brno, 1927, 60 p. » , Byzantinische Zeitschrift, 28 (1928), σσ. 110- 115

320. Berger, Friederike, Brockmann, Cristian, De Gregorio, Giuseppe, Ghisu, Maria Irene, Κοτζαμπάση, Σοφία, Noack, Beate, Symbolae Berolinenses, Amsterdam

321. Μούκανος, Δημήτριος Δ., «Symbolic and classical art according to Hegel » , Διοτίμα - Diotima, 14 (1986), σσ. 154-163

322. Bezdechi, St., « Symbolisme erotique dans les Dionysiaques de Νonnos», στό: Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄, Τόμος Α΄, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις “Πυρσοῦ”, 1940, σσ. 379-396

323. Καββαθᾶς, Διονύσης, «Sympathy for the devil. Μὰν Τόμας, “Δόκτωρ Φάουστους”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 23/02/2003, σ. 5

324. Symposium

325. Rossetti, Livio, «Symposium Heracliteum 1981», Φιλοσοφία, 10-11(1980-1981) , σσ. 529-531

326. Symposium on Byzantine Medicine , Byzantine Medicine, Washington, Dumbarton Oaks Publications, 1985, 282 σ.

327. Fikentscher, Wolfgang, « Synepeics», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 557-593

328. Luckzak, Rick, «Synthesis in Kant's aesthetical idea», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 396-405

329. Σωκράτης, Yonezawa, Shigeru, «Systematizing Socrates' principles of conduct in the context of polis», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 204-219

330. Σωκράτης, Yonezawa, Shigeru, «Systematizing Socrates' principles of conduct in the context of polis», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II), Σάμος, 2003, σσ. 204-219