ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 55 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 31 ἕως 55

31. Rizzi, Alberto, «Un' icona constantinopolitana del XII secolo a Venezia: la Madonna Nicopeia » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 290-306

32. Vukčević Skovran, Anika, «Un' opera ignota del pittore Giovanni Apakas » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 110-126

33. Brunner, Férnand, «Una comparaison entre le néoplatonisme et le “visistadvaita” » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 31-34

34. Pontani, F. M., «Una lettera inedita di Listarchos » , Βυζάντιον, 33 (1963), σσ. 428-447

35. Eleuteri, Paolo, «Una parafrasi di Bessarione alla “Fisica” di Aristotele » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 189-202

36. Carile, Antonio, «Una sottoscrizione autografa di Giovanni Cortasmeno » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 24 (1994), σσ. 353-357

37. Τζίτζης, Σταμάτιος, «Une axiologie du droit de punir » , Εὐδικία, 1 (1991), σσ. 19-31

38. Dimeova, Rosica, «Une contribution à l' histoire des idées des Lumières en Grèce . Ἀργυροπούλου Ρωξάνη Δ., “Ὁ Βενιαμὶν Λέσβιος καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη τοῦ 18ου αἰώνα”. Διδακτορικὴ Διατριβή. Ἀθήνα, 1983, 289 σ.» , Études Balquaniques, 4 (1985), σσ. 135-139

39. Κελεσίδου, Ἄννα, «Une cure de Platonisme», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 519-523

40. Knös, Börje, «Une édition jusqu' à présent inconnue de “Πένθος θανάτου” » , Ἀθηνᾶ, 64 (1960), σσ. 186-193

41. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Τερέζα, «Une nouvelle approche herméneutique de la morale des sceptiques», στό: Actes du Congrès de l' Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (14e), Justifications de l' éthique, Bruxelles-Louvain-la Neuve, 1982, σσ. 349-353

42. Des Places, Édouard S. J., «Une nouvelle édition des Oracles Chaldaïques (Résumé)», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 261-263

43. Aujac, Germaine, «Une source de la pensée scientifique de Proclus: Geminos de Rhodes » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 47-52

44. Bossiek, F., «Une traduction fragmentaire du commentaire “In de caelo” de Simplicius et son influence sur le commentaire “In metaphysicam” de Thomas d' Aquin», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 168-172

45. Goodman, Michael F.,, «Unger's equivocation » , Σκέψις - Skepsis, 5 (1994), σσ. 173-177

46. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Unité et pluralité de la méthode», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 102-116

47. Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ., «Universitas ἢ multiversitas;», Δωδώνη, 27(1998) , σσ. 67-71

48. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Université Libre de Bruxelles, Philosophies non chrétiennes et christianisme. Bruxelles, Éd., Université de Bruxelles, 1984», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 502-506

49. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «Université Libre de Bruxelles, “Philosophies non chrétiennes et christianisme”, Bruxelles, Édition de l' Université de Bruxelles, 1984», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 502-506

50. Κελεσίδου, Ἄννα, «Untersteiner M., “Les sophistes”. Vol. 1, 2. Γαλλικὴ μετάφραση τῆς δεύτερης ἔκδοσης καὶ παρουσίαση ἀπὸ τὸν Alonso Tordesillas. Πρόλ., Gilbert Romeyer Dherbey. Paris,Vrin, 1993, 295+351 p.», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 445-447

51. Ἰωάννου, Φίλιππος, Untersuchungen von der Stein- und Staub- Νiederschlägen und den damit verwandten Meteoren, München, Gedruckt bei Georg Franz, 1836, 100 σ.

52. McLean, George F., Kromkowski, John, Urbanization and values , United States of America, The council for research in values and philosophy, 1991

53. Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος, «Uscatescu G., “Cultura y Vanguardia”, Madrid, Reus, 1974, 156 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σσ. 247-248

54. Tovar, Antonio, «Uscatescu G., “Estructuras de la imaginación”, Madrid, Reus, 1976, 162 p. » , Διοτίμα - Diotima, 9 (1981), σ. 172

55. Reedy, Jeremiah, «Utopias, Dystopias and the Kallipolis: Plato's “Republic” in context», στό: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy, Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol I), Σάμος, 2003, σσ. 183-196