ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 97 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία, «O' Brein Denis, “Theodicée plotinienne, théodicée gnostique”, Leiden-New York- Köln, E. J. Brill, 1993», Φιλοσοφία, 23-24(1993-1994) , σσ. 447-449

2. Ὀρφανουδάκης, Κωνσταντῖνος, «O' Rourke Fran, “Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas”, Leiden-New York-Köln, E. J. Brill, 1992 » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1997), σσ. 227-230

3. Κωνσταντακοπούλου, Ἀγγελική, «Obolensky Dimitri, “Ἕξι βυζαντινὲς προσωπογραφίες”. Μετάφρ., Πόπη Πούγιουρου, Ἄγγελος Νικολάου-Κονναρῆς - ἐπιμ., Παναγιώτης Ἀ. Ἀγαπητός. Ἀθήνα, ἐκδ., Ἑρμῆς, 1998 » , Ὁ Πολίτης, 73 (2000), σσ. 54-58

4. Gesnerus, Joannis Matthias, « Observatio XXX. Eruditione Graecorum, qui hodie vivunt, contra Alexandrum Helladium, nat. Graecum», στό: Miscellanea Lipsiensia, Τόμος Β΄, Leipzig, 1716, σσ. 397 - 452

5. Μιχελῆς, Παναγιώτης Α., «Observations esthétiques sur l' architecture des fortifications » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 67-71

6. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Observations historiques sur l' idée de la société . Une page de mythologie politique» , Rivista dicociologia, 1 (1934), σσ. 3-11

7. Σπαθαράκης, Ἰωάννης, «Observations on a few illuminations in Ps.-Oppian's Cynegetica Ms. at Venice » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 17 (1980), σσ. 22-35

8. Μπανάκου-Καραγκούνη, Χαρά, «Observations sur la descente des âmes dans les corps chez Plotin » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 58-64

9. Μαρκαντωνάτου, Μαρία, «Octavio Pas: Ὁ ποιητὴς καὶ ὁ φιλόσοφος » , Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 12 (1998), σ. 15

10. Allgaier, Karl, «Oehler Klaus, “Aristoteles, Kategorien”, Berlin, Akademie Verlag, 1984, 296 S.», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 491-495

11. Καλογεράκος, Ἰωάννης Γ., «Oehler Klaus, “Subjektivität und Selbstbewustsein in der Antike” » , Ἐποπτεία, 12 (1999), σσ. 233-235

12. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος A', Paris, De l' imprimerie de P. Didot L' Ainé, 1801, 314 σ.

13. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Β', Paris, De l' imprimerie de P. Didot L' Ainé, 1801, 298 σ.

14. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes. Julie, ou la nouvelle héloise, Τόμος Γ', Paris, De l' imprimerie de P. Didot L' Ainé, 1801, 423 σ.

15. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Ε΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 337 σ.

16. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΣΤ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

17. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Ζ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 532 σ.

18. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Η΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 408 σ.

19. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Θ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 463 σ.

20. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Ι΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 342 σ.

21. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΑ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

22. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΓ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 431 + lxiii σ.

23. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΔ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

24. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΕ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

25. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΖ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 352 σ.

26. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΗ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

27. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΣΤ', Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 416 σ.

28. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΘ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801

29. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος Κ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801, 428 σ.

30. Rousseau, Jean-Jacques, Oeuvres Completes, Τόμος ΙΒ΄, Paris, Imprimerie de P. Didot l' Ainê, 1801