ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 7 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 7

1. Lucques, Claire, «Y-a-t-il un salut de la terre par l' art? Question posée à l' éthique de Rilke » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 62-67

2. Γιαννάκης, Ἠλίας, «Yahyā ibn 'Adī against John Philoponus on place and void » , Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 12 (1998), σσ. 245-302

3. Brumbauh, R. S., Wells, R. S., «Yale's Plato project » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 19-28

4. Brumbauh, R. S., Wells, R. S., «Yale's Plato project » , Διοτίμα - Diotima, 13 (1985), σσ. 19-28

5. Κατσουλάρης, Κώστας, «Yalom Irvin D., “Ὅταν ἔκλαψε ὁ Νίτσε”. Μετάφρ., Εὐαγγελία Ἀνδριτσάνου, Γιάννης Ζέρβας. Ἐκδ., Ἄγρα, 440 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ἄλλο Βῆμα, 16/12/2001, σ. 30

6. Ἀνώνυμος, «Yerkes R. M. & Yerkes A. W., “The great apes. A study of anthropoid life. (Οἱ μεγάλοι πίθηκοι. Μελέτη ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρωποειδῶν)” » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σ. 246

7. Πρελορέντζος, Γιάννης, «Yovel Yirmiyahu (ed.), “God and Nature: Spinoza' s Metaphysics”, E. J. Brill, Leiden-New York, XIII-253 p » , Archives de Philosophie, 55 (1992), σσ. 11-15