ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 54 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Σαββίδης, Ἀλέξης Γ. Κ., «Zachariadou Elizabeth A., “Romania and the Turks, c. 1300-c. 1500”, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1985, 304 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 284

2. Layton, Evro, «Zacharias and Nicolaos Kallierges and the first edition of “Apocopos” of Bergadis » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 20 (1990), σσ. 206-217

3. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ἀθανασία, «Zacopoulos A., “Plato on Man”, New York, ed. Philosophical Library, 1975, 142 p. » , Διοτίμα - Diotima, 4 (1976), σσ. 185-186

4. Haupt, Eric, «Zaviras' Calvin - Biographie», στό: Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig, Konferenz an der Universität Leipzig, Leipzig, 2003, σσ. 68-75

5. Simon, Josef, Zeichen und Interpretation , Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994

6. Schirmacher, Wolfgang, Zeit der Ernte . Studien zum Stand der Schopenhauer - Forschung. Festschrift für Arthur Hübscher zum 85. Geburtstag, Frommann- Holzboog, χ.χ.

7. Bergson, Henri, Zeit und Freiheit , Frankfurt am Main, Athenäum, 1989

8. Zeitschrift für allgemeiner Wissenschaftstheorie, Wiesbaden, Franz Steiner, 1970-

9. Zeitschrift für Allgemeinmedizin

10. Zeitschrift für Didaktik der Philosophie

11. Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik

12. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main

13. Schischkoff, Georgi, Zeitschrift für philosophische Forschung, Germany, Gryphius Verlag Reutlingen, 1946-

14. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ., «Zeller Eberhard, “Paracelsus, Der Beginner eines deutschen Arzttums”. (Werkstätten der Stadt Halle, Burg Giebichenstein) » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Η΄ 1937), 8, 4 (1937), σσ. 487-489

15. Ἀνώνυμος, «Zemb J. M., “Ἀριστοτέλης”. Μετάφρ., Ἀγγέλα Βερυκοκάκη - Ἄρτεμη. Ἔκδ., Νέα Σύνορα » , Ἀντί, 143 (1980), σ. 49

16. Podskalsky, Gerhard, «Zeses Th. N., “Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος-Συγγράμματα-Διδασκαλία”. Thessalonike, Πατρ. Ἵδρυμα Πατερ. Μελετῶν [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 30], 1980, 555 σ. » , Byzantinische Zeitschrift, 77 (1984), σσ. 440-462

17. Leinfellner, Elisabeth, «Zimmermann Jörg, “Wittgensteins sprachphilosophische Hermeneutik”, Frankfurt, Verlag Vittorio Klostermann, 1975, 318 S. » , Ἐποπτεία, 27 (1978), σσ. 820-823

18. Σωτήρης, Παναγιώτης, «Zizek Slavoj, “Μίλησε κανεὶς γιὰ ὁλοκληρωτισμό; Πέντε παρεμβάσεις σχετικὰ μὲ τὴν (κατά)χρηση μιᾶς ἰδέας”. Προλεγόμ., - ἐπιμ., Γ. Σταυρακάκης, μετάφρ., Β. Ἰακώβου. Ἀθήνα, Scripta, 2002 » , Θέσεις, 83 (2003), σσ. 151-163

19. Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη, «Zoumbos A. N. , “Ἠλειακὰ Φιλοσοφήματα. Α΄ Πύρρωνος τοῦ Ἠλείου: Γνωσιολογικά”. Β΄ “Ἄγραπτα Νόμιμα” παρ' Ἱππίᾳ τῷ Ἠλείῳ (Elis' Philosophical Doctrines. A. Pyrrho's of Elis Theory of Knowledge. B. “Unwritten Law” according to Hippias of Elis“) . “Πελοποννησιακά”, vol. 5, Athens 1961, pp. 190-199» , Σκέψις - Skepsis, 11 (1991), σσ.153-155

20. Λαμψίδης, Ὀδυσσέας, «Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt » , Byzantinische Zeitschrift, 35 (1935), σσ. 15-17

21. Παπαδημητρίου, Εὐθύμης, «Zu den philosophiegeschichtlichen Voraussetzungen der Kantischen Kritik der reinen Vernunft», στό: Akten des Internationalen Kongresses (4o), Internationalen Kant-Kongresses (4o), 1974, σσ. 39-47

22. Wiesner, Jürgen, «Zu den Scholien der “Parva naturalia” des Aristoteles», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Α', Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 233-237

23. Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν., «Zu den “Αἱρέσεις Ἡριλλείων” » , Πλάτων, 16 (1964), σσ. 323-324

24. Dräseke, Johannes, «Zu Georgios Scholarios » , Byzantinische Zeitschrift, 4 (1895), σσ. 561-580

25. Αὐγελῆς, Νίκος Γ., «Zu Wittgensteins Konzeption der Philosophie», στό: Proceedings of the International Wittgenstein Symposium (7th), Epistemology and Philosophy of Science - Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Kirchberg / Wechsel (Austria), 1983, σσ. 456-459

26. Δαμιανάκη-Ρομάνο, Χρύσα, «Zuan Zorzi Lascaris called Pyrgoteles: a Greek Sculptor in Renaissance veneto » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 28 (1998)

27. Γιανναρᾶς, Ἀναστάσιος, «Zufall und Bewegung bei Platon . Die “Τύχη” in der griechischen Sprache und im griechischen Lebensverständnis. Die Exposition des Problems» , Παρνασσός, 27-8 (1962), σσ. 20-131

28. Πόταγα, Ἄννα Κ., «Zum Befriff Atomon: Herkunft -Eigenschaften», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 126-141

29. Πόταγα, Ἄννα Κ., «Zum Begriff Atomon: Herkunft - Eigenschaften», Φιλοσοφία, 13-14(1983-1984) , σσ. 126-141

30. Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι., Zum Begriff der Gemeinschaft bei Platon, Athen, 1968, 14 σ.