ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 402 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Ἀραμπατζῆς, Γεώργιος, «D' une certaine tendance dans la philosophie grecque contemporaine», Φιλοσοφία, 31(2001) , σσ. 248-250

2. Κόντος, Παῦλος, D' une phénoménologie de la perception chez Heidegger, Dordrecht - Boston - London, Kluwer Academic Publishers, 1996, 201 σ.

3. Ἰωαννίδης, Γεώργιος Κ., «D. D. Philippides approach to the epistemological and moral problem of man » , Στασῖνος, 6 (1978), σσ. 233-240

4. Feidi- Maskell, Tina, «D. H. Lawrence - Bertrand Russell . Their short “hectic” friendship and commitment to social reform» , Ἐπιθεώρηση κοινωνικῶν ἐρευνῶν, 29 (1977), σσ. 102-115

5. Pontani, Anna, «Da Bisanzio all' Italia: a proposito di un libro recente » , Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-], 25 (1995), σσ. 83-123

6. Μεταξόπουλος, Αἰμίλιος, «Da Ferguson a Kant: Un dialogo sulla morale, il progresso, e la storia», Δωδώνη, 16(1987) , σσ. 59-85

7. Harper, Ralph, «Daedalus and Apollo. Sculpture and music: contemplative arts » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 109-113

8. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Dagron Gilbert et Mihaescu Haralambie (ἐπιμ.), “La traité sur la guérilla (de velitatione) de l' empereur Nicéphore Phocas (963-69)”. Traduction et Commentaire par G. Dagron. Appendice: Les Phocas, par J.-C. Cheynet, Παρίσι, 1986, 358 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 281

9. Θεοδωρίδης, Χρ., «Daly L. W. (Hrsg.), “Iohannis Philoponi, De vocabulis quae diversum significatum exhibent secundum differentiam accentus”, [American Philosophical Society. Memoirs, 151.], Philadelphia, American Philos. Society, 1983, XXX, 250 p. » , Byzantinische Zeitschrift, 79 (1986), σσ. 348-351

10. Τεμπέλης, Ἠλίας, «Damascius, “The Philosophical History”. Text with translation and notes by Polymnia Athanassiadi, Apamea Cultural Association, Athens, 1999, 403 p. » , Νέα Κοινωνιολογία, 31 (2000), σσ. 171-173

11. Κυρτάτας, Δημήτρης Ι., «Damascius, “The Philosophical History”. Φιλόσοφος Ἱστορία. Ἀρχαῖο κείμενο, μὲ ἀγγλικὴ μετάφραση καὶ σημειώσεις Πολύμνιας Ἀθανασιάδη. Ἐκδ., Ἀπάμεια, 404 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 14/05/1999, σσ. 10-11

12. Πελεγρίνης, Θεοδόσης Ν., «Damascius: Symmetry as a means toward's man's perfection » , Διοτίμα - Diotima, 7 (1979), σσ. 147-151

13. Ντόκας, Νίκος, «Damasio Antonio R., “Τὸ λάθος τοῦ Καρτέσιου-Συγκίνηση, Λογικὴ καὶ Ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος”. Μετάφρ., Κ. Παπακωνσταντίνου. Ἐκδ., Σύναλμα, 451 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 19/01/2001, σ. 13

14. Παπατσώνης, Τάκης, «Dante Alighieri (1265-1965) » , Ἐποχές [τεύχη 15-25], 25 (1965), σσ. 3-13

15. Παπατσώνης, Τάκης, «Dante Alighieri (1265-1965) » , Ἐποχές [τεύχη 26-35], 26 (1965), σσ. 11-22

16. Irmscher, Johannes, Das Altertum, Berlin, Akademie Verlag, 1955-

17. Das Argument

18. Miklos, M., «Das aristoteliche “Organon” als Grundlage der arabischen Geschichtsphilosophie», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, 1981, σσ. 299-303

19. Günther Schimdt, Ernst, «Das aristotelische Begriffspaar Quantitäat-Qualität und die Entwicklung der Dialektik (Seneca, Plotinos, Hegel, Marx)», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1978, σσ. 209-215

20. Stallmach, Josef, «Das aristotelische ὂν ᾗ/ὂν und die neuen Ansätze der Ontologie (Nikolai Hartmann, Martin Heidegger)», στό: Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 183-186

21. Hetzer, Armin, Das Dreisprachige Wörterverzeichnis von Theodoros Anastasiu Kavalliotis, Τόμος Α΄, Hamburg, Helmut Buske, 1981, 278 σ.

22. Jimbo, T., «Das echt japanische in der Kunst . unter dem Aspekt des Naturgefühls» , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 6-7 (1967-1968), σσ. 64-66

23. Ἀξελός, Λουκᾶς, «Das Einsehen und das Voraussehen im platonischen Hoehlengleichnis » , Πλάτων, 8 (1956), σσ. 97-99

24. Civjan, Tatjana V., «Das Gedicht Εἰς τὸ Ἐπίνειον von Konstantinos Kavafis im mythopoetischen Kontext», στό: Πρακτικὰ τοῦ Α' Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. [Τόμοι Α' καὶ Β'], Ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, Τόμος Α', Βερολίνο, 1999, σσ. 157-164

25. Hager, Fritz Peter, Das Geist und das Eine Untersuchungen zum Problem der Wesensbestimmungs des höchstens Prinzips als Geist oder als Eines in der Griechischen Philosophie, Bern - Stuttgart, Paul Haupt, 1970, IX + 452 σ.

26. Sigrist, Christian, «Das gesellschaftiche Milieu der Luhmanschen Theorie » , Das Argument, 178 (1989), σσ. 837-855

27. Καψάλης, Γεώργιος, «Das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 4(1988) , σσ. 602-631

28. Τράκας, Ἰωάννης Σ., Das Heiligenideal im Buddhismus, Jena, Universitäts - Buchdruckerei G. Neuenhahn, 1922, 75 σ.

29. Μπόνης, Κωνσταντῖνος, «Das humanistiche ideal nach Klemens von Alexandria», στό: Πρακτικὰ Α' Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Συμποσίου ἐν Δελφοῖς, Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Συμπόσιο (Τόμ. Α΄), Δελφοὶ, 1970, σσ. 211-225

30. Μπόνης, Κωνσταντῖνος, «Das humanistische Ideal nach dem “Προτρεπτικὸς” des Klemens von Alexandria » , Θεολογία, 41 (1970), σσ. 47-63