ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βρέθηκαν 127 τίτλοι.

Τίτλοι ἀπὸ 1 ἕως 30

1. Homan, Karl, F. H. Jacobis Philosophie der Freiheit, Freiburg / München, Karl Alber, 1973, 304 σ.

2. Καναράκης, Γιῶργος, «Fact Versus Fiction. Researching ethnic groups in Australia», στό: Proceedings of the 1st Biennial Conference of Greek Studies, Greek Studies in Australia: Research Perspectives, Flinders University, South Australia, 1999, σσ. 7-13

3. Γρόλλιος, Κωνσταντῖνος Χ., «Facta καὶ dicta τοῦ βιβλίου VI τῶν διαλόγων τοῦ Λ. Ἀνναίου Σενέκα » , Πλάτων, 21, 41-42 (1969), σσ. 3-11

4. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «Facteurs socio - psychologiques du négativisme de l' art d' avant - garde » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 13-14 (1974-1975), σσ. 45-65

5. Βέης, Νικόλαος Α., «Fahrner Rudolf von, “Neugriechisches Gespräch. Der Dialog des Dionysios Solomos”, München, 1943, [I-VII]+1-25+[1-5]σ. » , Νέα Ἑστία, 35, 406 (1944), σσ. 462-463

6. Bénoiste, Jean-Marie, « Faillité des philosophies de l' histoire et nouvelle éthique de la personne humaine. Une nouvelle Critique de la raison pratique?», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο, Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, σσ. 277-287

7. Καστοριάδης, Κορνήλιος, Fait et à faire, Paris, Seuil, 1997, 281 σ.

8. Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ., «Falkenhausen Vera von, Farioli Campanati Raffaella, Pace Valentino, Cavallo Guglielmo, Gigante Marcelo, Panvini Rosati Franco, “I Bizantini in Italia”, Μιλάνο, 1982, 696 σ. » , Βυζαντινὸς Δόμος, 2 (1988), σ. 274

9. Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα, «Fallibilismand: an anti-cartesian alternative both to dogmatic and scepticism», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1(1995) , σσ. 25-40

10. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Farantakis Petros J., “Applied Metaphysics. Idols and Illusions of a Psychological Idealism”, Katerini, Ἐπέκταση, 1998, 94 p. » , Σκέψις - Skepsis, 9 (1998), σσ. 190-191

11. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Farantakis Petros, “Ethics According to Petros Brailas-Armenis”. Doctoral thesis. Athens, Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, 1996, 172 p. » , Σκέψις - Skepsis, 8 (1997), σσ. 224-225

12. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Farantakis Petros, “The Concepts of ‘sophia’ and ‘philosophia’ in John Climacus' Ladder”, “Parnassos” 36 (1994), pp. 132-156 » , Σκέψις - Skepsis, 6 (1995), σ. 202

13. Τερζάκης, Φώτης, «Farouki Nayla, “Ἡ μεταφυσική”. Μετάφρ., Ἰάκωβος Μαντᾶς. “Τραυλὸς - Κωσταράκη/ Dominos”», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 8/9/2000, σ. 13

14. Παπαγιαννίδου, Μαίρη, «Farouki Nayla, “Πίστη καὶ λογική. Ἡ ἱστορία μιᾶς παρεξήγησης”. Μετάφρ., Φώντας Κονδύλης. Ἐκδ., Π. Τραυλός - Ε. Κωσταράκη, 1997, 329 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 16/11/1997, σ. 13

15. Τερζάκης, Φώτης, «Farouki Nayla, “Πίστη καὶ λογική. Ἡ ἱστορία μιᾶς παρεξήγησης”. Μτφρ.: Φώντας Κονδύλης. “Π. Τραυλός” - Κωσταράκη», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 8/9/2000, σ. 14

16. Ἀποστολοπούλου, Γεωργία, «Fasching Maria, “Zum Begriff der Freundchaft bei Aristoteles und Kant”. Würzburg, Königshausen und Neumann, 1990, 187 S. » , Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 9, 25 (1992), σσ. 29-31

17. Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ., «Fate or Heimarmene according to Pletho » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 137-149

18. Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., «Fedalto Giorgio, “Massimo Margunio e il suo commento al "De Trinitate" di S. Agostino”, Brescia, Paideia, 1968, 374 p. » , Διοτίμα - Diotima, 3 (1975), σσ. 297-300

19. Κακουλίδη, Ἑλένη Δ., «Fedalto Giorgio, “Massimo Margunio e il suo commento al ‘De Trinitate’ di S. Agostino”, Brescia, Paideia, 1968, 374 p. » , Ἑλληνικά, 23 (1970), σσ. 375-377

20. Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ., «Fedalto Giorgio, “Richerche storiche sulla posizio giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI”. Firenze, Leo S. Olschki editore, Civiltà Veneziana, Saggi 17, 1967, 159 + (2) p. » , Ἑλληνικά, 23 (1970), σσ. 294-297

21. Καζάζης, Νεοκλῆς Ι., Felice Cavallotti. Sua commemorazione politica, Atene, Typografia Fratelli Perris, 1898, 15 σ.

22. Καραβίδας, Γιάννης, «Felice Mastroianni . Ἕνας Ἕλληνας ποιητής» , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 31, 357-359 (1982), σσ. 104-117

23. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «Feminist ethics between justice and care . The Kohlberg - Gilligan controversy in the light of discourse ethics» , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 107-119

24. Μαγγίνη, Γκόλφω Ε., «Feminist ethics between justice and care . The Kohlberg - Gilligan controversy in the light of discourse ethics» , Σκέψις - Skepsis, 17, 1 (2006), σσ. 107-119

25. Παπαδημητρίου, Γεώργιος Κ., «Feminist philosophy in Plato's Law», Φιλοσοφία, 19-20(1989-1990) , σσ. 261-268

26. Beierwaltes, Werner, «Ferne und gegenwart des Platonismus», Δωδώνη, 26(1997) , σσ. 291-301

27. Χρόνης, Νικόλαος, «Ferrari Jean, “Les sources française de la philosophie de Kant”, Paris, Librairie Klincksieck, 1979, 360 p. » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 192-194

28. Kunz, Christoph, Fertig ausgearbeitete Unterrichtsbausteine für das Fach Ethik. Eine Ideenbörse für alle Pflicht - und Wahlthemen in der Schule, Kissing, Weka-Verlag, χ. χ., 2600 σ.

29. Κυρτάτας, Δημήτρης Ι., «Festugiere A. J., “Ὁ Ἐπίκουρος καὶ οἱ θεοί του”. Μετάφρ., Ροζίνα Μπέρκνερ. Ἐκδ., Θύραθεν, 159 σ.», Ἐλευθεροτυπία. Βιβλιοθήκη, 25/02/2000, σ. 9

30. Γεωργίου, Θεόδωρος, «Feyerabend Paul Karl, “Σκοτώνοντας τὸν χρόνο. Μιὰ αὐτοβιογραφία”. Μετάφρ., Γιάννης Παρασκευόπουλος. Ἐκδ., Ἐκκρεμές, 1997, 235 σ.», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 02/11/1997, σ. 7