ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  5263
Ὀνοματεπώνυμο:
  Meister, Richard
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
 
Βιογραφία - Ἐργογραφία:
  Ὁ Meister δὲν δημιουργεῖ μιὰ νέα μονόπλευρη Σχολή, δὲν ἐπινοεῖ μιὰ νέα Μέθοδο κοντὰ στὶς ἄλλες, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ τὴ θεώρηση καὶ κριτικὴ σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων, τῶν σχολῶν καὶ τῶν τάσεων. Ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἀγωγῆς ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ νέα διατύπωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα τῆς Παιδαγωγικῆς ὡς Θεωρητικῆς-Πρακτικῆς Ἐπιστήμης καὶ τὸ ξεπέρασμα τοῦ μεθοδολογικοῦ μονισμοῦ εἶναι τὸ νέο ποὺ φέρνει ὁ Richard Meister.
 
Φιλοσοφικὲς Ἀπόψεις - Συμβολή:
  Ὁ Richard Meister, καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πολιτισμοῦ στὸ Πανεπιστήμιο καὶ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν τῆς Βιέννης, εἶναι πολύ γνωστὸς στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ μιὰ ἀξιοσέβαστη πνευματικὴ μορφὴ τῆς Αυστρίας. Στὴν Ἑλλάδα παραμένει πολύ λίγο γνωστὸς ὡς παιδαγωγός, γιατὶ ἡ παιδαγωγική του δράση, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν πρώτη δεκαετηρίδα τοῦ προηγούμενου αἰώνα, ἀποκρυσταλλώνεται κυρίως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σ' ἕνα πλῆρες παιδαγωγικὸ σύστημα.