ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  4982
Ὀνοματεπώνυμο:
  Heinze, Max
Ἔτος Γέννησης:
  1835
Ἔτος Θανάτου:
  1909
Τόπος Καταγωγῆς:
  Priessnitz. Sachen-Meiningen
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
  Πανεπιστήμιο Λειψίας / Πανεπιστήμιο Τυβίγγης
Βιογραφία - Ἐργογραφία:
 
Σχετικὰ μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Max Heinze βλέπε τὸ ἄρθρο τοῦ Θεόφιλου Βορέα στὸ: Περιοδικὸ "Ἀθηνᾶ", τόμος 21 (1909), σσ. 492-496.