ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  4441
Ὀνοματεπώνυμο:
  Wyller, Egil A.
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
 
Βιογραφία - Ἐργογραφία:
 


WYLLER, EGIL A.


Geboren 24.4.1925. Professor für antike Geistesgeschichte an der Universität Oslo, Norwegen (angeschlossen dem Philosophischen Institut). Habilitierte sich 1960 über eine Schrift zur «Henologie» Platons («Platons Parmenides» in seinem Zusammenhang mit «Symposion» und «Politeia», Schriften der norw. Akademie der Wissenschaften 1959). Hat sich besonders mit der Verfasserschaft Platons («Der späte Platon. Tübinger -Vorlesungen 1965», Felix Meiner, Hamburg 1970) und mit dem Platonismus (z.B. über Cusanus in den Kongressakten aus Brixen, Tyrol 1964, bei Sansoni, Firenze 1970) beschäftigt. Hat mehrere Platon - Dialoge ins Norwegische übersetzt und in der Muttersprache eine weit ausgedehnte philosophische Essayistik gepflegt. Ist einer der Gründer und erster Vorsitzender der skandinavischen Platongesellschaft, Kopenhagen. Ausl. Mitglied der Dänischen Akademie der Wissenschaften, Kopenhagen. Vertritt nach eigener Ansicht eine christliche Philosophie platonistischer Art.