ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  4413
Ὀνοματεπώνυμο:
  Lenk, Hans
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
 
 
Φιλοσοφικὲς Ἀπόψεις - Συμβολή:
 

LENK, HANS


Geboren 23.3.1935 in Berlin, aufgewachsen in Ratzeburg/Holstein/Deutschland. Studium der Philosophie, Mathematik, Soziologie, Sportwissenschaft, Psychologie, Kybernetik in Freiburg i.Br. und Kiel. Promotion zum Dr.plόl. in Kiel 1961. 1962 wissenschaftliche Diem-Plakette. 1962 -1966 wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Universität Berlin. 1966 Habilitation für Philosophie an der Technischen Universität Berlin, 1969 für Soziologie. 1969 Ernennung zum wissenschaftlichen Rat und Professor. Seit 1969 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe. Mitglied in mehreren deutschen und internationalen philosophischen und soziologischen Gesellschaften sowie sportwissenschaftlichen Gremien. Buchveröffentlichungen:

Werte - Ziele - Wirklichkeit der modernen Olympischen Spiele. Schorndorf 1964.
Die Olympische Amateurregel. Frankfurt 1965.
Die Antworten der Philosophie heute (Mitautor). München 1967-
Kritik der logischen Konstanten. Berlin 1968.
Leistungsmotivation und Mannschaftsdynamik. Schorndorf 1970.
Philosophie im technologischen Zeitalter. Stuttgart 1971, 19722.
Neue Aspekte der Wissenschaftstheorie (Hrg.) Braunschweig 1971.
Erklärung - Prognose - Planung. Freiburg 1972.
Leistungssport: Ideologie oder Mythos? Stuttgart 1972.
Materialien zur Soziologie des Sportvereins. Ahrensburg 1972.
Technokratie als Ideologie (Hrg.). Stuttgart 1973.
Metalogik und Sprachanalyse. Freiburg 1973.